Banner
Banner

  • Mărește dimensiunea fontului
  • Dimensiunea fontului normală
  • Micește dimensiunea fontului

Documente eliberate de Ambasada Romaniei Belgia

Email Imprimare PDF
ANUNT

Serviciul consular al Ambasadei Romaniei in Bruxelles doreste sa va
faca cunoscute tipurile de acte ce va sunt necesare pentru eliberarea
unor documente cum ar fi procuri, certificate de nastere, casatorie
sau deces,redobandirea sau renuntarea la cetatenia romana si altele.

Ambasada Romaniei - Bruxelles


PROCURI
Pentru a putea intocmi o procura care sa fie recunoscuta in tara,
mandantul (persoana care imputerniceste) trebuie sa cunoasca numele
si prenumele mandatarului (persoana imputernicita), adresa din tara,
numarul si seria documentului cu care se legitimeaza acesta (buletin
de identitate, pasaport), organul emitent si data eliberarii
documentului.
Taxa pentru autentificarea unei procuri este de 45 EUR.


ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE NASTERE PENTRU COPIL NASCUT IN BELGIA
1.Actul de nastere al copilului eliberat de starea civila a
localitatii unde a fost nascut;
2.Documentele de identitate ale parintilor
3.Certificatul de casatorie al parintilor
4.Taxa legala pentru eliberarea certificatului - 35 EUR

ACTE NECESARE PENTRU INCHEIEREA UNEI CASATORII
(in cadrul ambasadei)
1.Declaratia de casatorie facuta personal de catre viitorii soti;
2.Pasapoartele sau alte documente pe baza carora se stabileste
identitatea acestora;
3.Certificatele de nastere originale (dupa care se vor face copii
certificate de consul);
4.Certificatele de celibat sau copii ale sentintei definitive de
divort, certificate de deces;
5.Certificatul medical, cu mentiunea "apt casatorie", valabil numai
14 zile de la eliberare;
* Cand unul dintre viitorii soti este cetatean strain, este
necesar "certificatul de cutuma" eliberat de consulul statului al
carui cetatean este viitorul sot.

ACTE NECESARE INCHEIERII UNEI CASATORII IN BELGIA
(solicitate, in general, de comune)
1.Certificatul de nastere, uz international, apostilat;
2.Pasaportul, valabil;
3.Dovada de cetatenie;
4.Atestat de domiciliu (se elibereaza de MAI - in România);
5.Certificat de cutuma;
6.Certificat de celibat sau sentinta de divort, cand este cazul;
7.Certificatul medical cu mentiunea "apt pentru casatorie".
In fiecare caz este necesar sa se precizeze de comuna daca accepta ca
actele specificate la punctele 3-6 sa fie eliberate de ambasada sau
trebuie procurate din tara.

Taxele consulare pentru eliberarea documentelor sunt urmatoarele:
- Dovada de cetatenie - 30 EUR
- Atestatul de domiciliu - 30 EUR
- Certificatul de cutuma - 40 EUR
- Certificatul de celibat - 30 EUR


ACTE NECESARE ELIBERARII UNUI CERTIFICAT DE DECES SI A PASAPORTULUI
MORTUAR
1.Certificat medical de deces;
2.Certificat care atesta ca nu au fost boli transmisibile;
3.Autorizatia de transport, eliberata de comuna de la locul decesului
sau ultima adresa a defunctului;
4.Certificat de imbalsamare;
5.Pasaportul defunctului.
*Taxa pentru eliberarea certificatului este de 35 EUR.

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA PASAPORT DE CETATEAN ROMAN CU
DOMICILIU IN STRAINATATE
1.Certificatul de nastere, original
2.Certificatul de casatorie sau divort (daca este cazul); in situatia
in care casatoria a fost oficiata in Belgia sau divortul a fost
pronuntat de un tribunal belgian, petentul este obligat sa procedeze
la transcriere² acestora la autoritatile romane de stare civila sau
tribunal;
3.Cartea de identitate belgiana pentru straini sau un alt document
eliberat de autoritatile belgiene, care atesta dreptul de sedere
nelimitat pe teritoriul Belgiei;
4.Formularul 5, (primit de la ambasada) insotit de anexele privind
starea civila a petentului;
5.Sase (6) fotografii 3,5/4,5 cm;
6.Taxa legala pentru eliberarea pasaportului - 100 EUR
* Termenul de eliberare a documentului este de cca. 3 luni, fiind
emis in tara de Ministerul Administratiei si Internelor


PROCURAREA, DIN TARA, A ACTELOR DE STARE CIVILA SI CAZIER
Pentru procurarea, din tara, a actelor de stare civila (nastere,
casatorie, deces) si cazierul judiciar, solicitantii vor completa
cererea tip, insotita de formularul corespunzator actului solicitat
si documentul de identitate: pasaport, carte de identitate.

Taxa Consulara pentru eliberarea documentului este de 30 EUR, iar in
cazul in care se solicita si apostilarea (legalizarea) acestuia, se
adauga suma de 24 EUR.
* Termenul de obtinere a documentului variaza in functie de
localitatea in care se afla unitatea care il emite, 2-3 luni.


ACTE NECESARE PENTRU INDEPLINIREA FORMALITATILOR PRIVIND REDOBANDIREA
CETATENIEI ROMÂNE
-Cerere de redobandire a cetateniei române
-Lista cu date personale
-Cazier judiciar din România
-Cazier judiciar din strainatate tradus in limba româna si legalizat
-Copii xerox de pe certificatul de nastere (30 EUR)
-Copii xerox de pe pasaport (30 EUR)
-Copii xerox de pe certificatul de casatorie (30 EUR)
-Dovada datei pierderii cetateniei române
-Declaratie autentificata ca nu a mai formulat o alta cerere de
redobandire a cetateniei române (45 EUR)
-Taxa de publicare in Monitorul Oficial (30 EUR)
-Taxa consulara (75 EUR)
-Declaratie personala la depunerea cererii ca in prezent nu
intreprinde si nu sprijina actiuni impotriva ordinii de drept, ori a
sigurantei nationale si nici in trecut nu a desfasurat asemenea
activitati (45 EUR)
-Declaratie scrisa personal din care sa rezulte mentinerea
domiciliului in strainatate sau in România (45 EUR)
*Dosarul se depune personal la Ministerul Justitiei.


RENUNTAREA LA CETATENIA ROMÂNA
Renuntarea se poate aproba daca:
-solicitantul a implinit varsta de 18 ani;
-prezinta garantii ca a dobandit cetatenia unui alt stat sau o va
primi.

Actele necesare pentru renuntare la cetatenia româna sunt urmatoarele:
1.Pasaportul original si copie legalizata (30EUR)
2.Procura speciala pentru depunerea cererii de o alta persoana (45EUR) si copia actului sau de identitate;
3.Cazier judiciar din România;
4.Adeverinta privind debitele catre stat eliberata de Administratia
financiara si Directia de impozite si taxe locale a primariei de la
ultimul domiciliu din România;
5.Declaratie autentificata privind debitele fata de persoanele fizice
sau juridice din România (45 EUR);
6.Copii legalizate de pe actele de stare civila (nastere, casatorie)
(30 EUR);
7.Promisiunea acordarii cetateniei de catre statul pe teritoriul
caruia s-a stabilit (tradusa si legalizata - 70 EUR) si copie xerox dupa original;
8.Dovada obtinerii cetateniei statului pe teritoriul caruia s-a
stabilit, tradusa in limba româna, legalizata (70 EUR) si copia xerox a originalului sau copie legalizata de pe pasaportul strain, daca l-a
dobandit (30 EUR);
9.Taxele se platesc anticipat
* Actele minorilor se depun in copii legalizate (30 EUR); pentru minorii de peste 14 ani este necesar si consimtamantul lor.
10. Taxa pentru cererea de renuntare este 350 EUR, iar pentru in "Monitorul Oficial" 30 EUR.
 
        
Octombrie 2018
Lu Ma Mi Jo Vi Du

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


Curs Valutar
RON - EUR 4.6669
RON - TRY 0.7209

Utilizatori

We have 161 guests and 0 members online