Banner
Banner

  • Mărește dimensiunea fontului
  • Dimensiunea fontului normală
  • Micește dimensiunea fontului

Permisul de muncă

Email Imprimare PDF

Permisul de munca

Dupa cum se ştie, pentru a munci legal în Belgia, cetaţenii români trebuie sa obţina un permis de munca de la autoritaţile belgiene competente. Informaţii referitoare la modalitaţile de obţinere a unui loc de munca în strainatate sau a permiselor de munca pentru cetaţenii straini care doresc sa lucreze în România, se gasesc pe siteul de la Oficiul pentru Migraţia Forţei de Munca: www.omfm.go.ro.

Categorii de permis de munca:

Permisul de munca de tip A - durata nelimitata, este valabil pentru toate profesiile salariate;

Permisul de munca de tip B - durata de valabilitate determinata, de maximum 12 luni şi da dreptul la ocuparea unui loc de munca la un singur angajator, cel care a solicitat permisul;

Permisul de munca de tip C -durata determinata, este valabil pentru toate profesiile salariate.

Daca muncitorul este titularul unui permis de munca de tip A, nu se cere nici o autorizare de ocupare a unui loc de munca din iniţiativa angajatorului. Permisul îşi pierde valabilitatea daca deţinatorul sau lipseşte din ţara pentru o perioada mai mare de 1 an, numai daca aceasta absenţa nu a antrenat pierderea dreptului sau a autorizaţiei sale de şedere. Permisul de munca de tip B se acorda din oficiu muncitorului interesat, ca urmare a acordarii autorizaţiei de ocupare a forţei de munca angajatorului. Astfel, durata de valabilitate a permisului de munca este aceeaşi cu durata de valabilitate a autorizaţiei de ocupare a forţei de munca acordata angajatorului. Daca muncitorul este titular al unui permis de munca de tip C, nu se cere obţinerea autorizaţiei de ocupare a forţei de munca. Permisele de munca de tip B si C îşi pierd valabilitatea daca deţinatorul lor îşi pierde dreptul sau autorizaţia de şedere. Cetaţeanul care paraseşte ţara definitiv este obligat sa restituie permisul de munca la administraţia comunala din locul unde îşi are reşedinţa, înainte de plecare.

Condiţiile de acordare a autorizaţiei de ocupare a forţei de munca

Autorizaţia de ocupare a forţei de munca nu se acorda decât daca se face dovada ca nu s-a gasit pe piaţa belgiana a muncii un lucrator pentru postul pe care se doreşte angajarea cetaţeanului român. Nu se ţine seama de piaţa muncii în cazul urmatorilor membri de familie ai cetaţenilor români (cu anumite condiţii), oricare ar fi naţionalitatea lor: soţul/soţia şi descendenţii sub 21 de ani sau care sunt în grija lor. De asemenea, acordarea autorizaţiei de ocupare a forţei de munca este subordonata semnarii de catre angajator şi muncitor a unui contract de munca. Autoritatea competenta poate deroga prin decizie motivata pentru cazuri individuale demne de interes din motive economice sau sociale, atât de la obligaţia verificarii pieţei muncii, cât şi de la obligaţia semnarii contractului.

Cererea pentru autorizaţia de ocupare a forţei de munca pentru un muncitor care lucreaza pentru prima data în Belgia, trebuie sa fie însoţita de un certificat medical din care sa reiasa faptul ca este apt de munca. Certificatul poate fi eliberat şi de un medic autorizat de agenţii diplomatici sau consulari belgieni, cu maximum 3 luni înainte de data depunerii cererii şi, daca este cazul, va fi tradus de un traducator autorizat în una din limbile Regiunii competente pentru eliberarea permisului de munca.

Nu se solicita certificat medical:

- persoanelor care locuiesc legal în Belgia de cel puţin 2 ani;

- persoanelor prevazute mai sus la punctele 5 şi 6;

- daca autoritatea competenta considera aceasta prin decizie motivata, pentru cazuri individuale demne de interes din motive economice sau sociale.

În cazul contingentelor de cel puţin 15 muncitori, acordarea autorizaţiei de ocupare a forţei este subordonata depunerii prealabile a unei cereri scrise pe lânga autoritatea competenta. Regula nu se aplica persoanelor pentru care la acordarea autorizaţiei de ocupare a forţei de munca munca nu se ţine seama de situaţia pieţei muncii. Autoritatea competenta cere avizul comisiei paritare competente.

Reînnoirea, refuzul sau retragerea autorizaţiei de ocupare a forţei de muncaşi a permisului de munca B

Prin reînnoire se înţelege eliberarea unei noi autorizaţii de ocupare a forţei de munca şi a unui nou permis de munca B unui angajat, în vederea continuarii activitaţii, la acelaşi angajator sau nu, dar în aceeaşi profesie. Cererea de reînnoire trebuie sa fie depusa de angajator, cel mai târziu cu o luna înainte de expirarea validitaţii autorizaţiei de ocupare şi a permisului de munca în curs. Condiţiile reînnoirii sunt aceleaşi cu cele prevazute pentru acordarea autorizaţiei de ocupare, dar nu se mai solicita certificatul medical. Nu au obligaţia de a exersa aceeaşi profesie pentru care a fost acordat primul permis de munca B, muncitorii care beneficiaza/au beneficiat de o formare/ readaptare acordata de Oficiul Regional de munca sau de catre Institutul Naţional de Asigurare Boala-Invaliditate.

Autorizaţia de ocupare a forţei de munca şi permisul de munca nu se elibereaza în urmatoarele cazuri:

1- cererea conţine date incomplete sau incorecte, condiţiile legii nu sunt îndeplinite;

2- ocuparea forţei de munca este contrara fie ordinii publice sau siguranţei publice, fie legilor şi reglementarilor, fie convenţiilor şi acordurilor internaţionale în materie de recrutare şi de ocupare a unui loc de munca de catre muncitorii straini;

3- motive de siguranţa publica, bazate pe comportamentul personal al muncitorului;

4-angajatorul nu respecta obligaţiile legale şi reglementare referitoare la ocuparea unui loc de munca;

5- ocuparea forţei de munca nu se face conform condiţiilor de remunerare şi a altor condiţii de munca care guverneaza ocuparea unui loc de munca de catre muncitorii belgieni;

6- se refera la un loc de munca ale carui resurse nu îi permit muncitorului sa-şi procure cele necesare nevoilor sale sau ale familiei;

7- la data depunerii cererii, muncitorul face obiectul unei decizii negative cu privire la dreptul sau la autorizaţia de şedere şi nu face obiectul unui recurs suspensiv sau care nu a fost suspendat de catre judecator.

Permisul de munca este retras daca:

1- muncitorul a recurs la practici frauduloase, declaraţii inexacte sau incomplete;

2- ocuparea unui loc de munca de catre muncitor contravine fie ordinii publice sau siguranţei publice, fie legilor şi reglemetarilor;

3- intervine o decizie negativa asupra dreptului/autorizaţiei de şedere a titularului ei, care nu face obiectul unui recurs suspensiv sau care nu a fost suspendata de judecator.

4- muncitorul nu respecta condiţiile în care i-a fost acordat permisul de munca;

5- În caz de retragere a autorizaţiei de ocupare a forţei de munca angajatorului la care lucreaza muncitorul.

Reguli speciale de acordare a permisului de munca se aplica stagiarilor, tinerilor au pair şi personalului de cabaret.

CONCLUZIE: Daca unul dintre soţi are deja permis de munca, partenerul va obţine drept de munca numai cu permis B sau ca independent. Soţia/soţul unui independent care are drept de şedere, se poate angaja cu permis de munca B în orice meserie, nu numai în meseriile critice. Angajatorul va depune o cerere pentru obţinerea unui permis de munca B, care de fapt este o formalitate şi dureaza doar câteva zile, pentru ca nu se va mai cerceta daca acel angajator a încercat sa-şi gaseasca întâi angajaţi pe piaţa de munca belgiana ( pentru ca înca exista prioritatea de a angaja întâi belgieni, iar apoi straini ). Pe scurt: angajatorul va depune dosarul de angajare la cel mai apropiat VDAB, ORBEM, FOREM, care va verifica daca dosarul este în ordine, ca mai apoi sa-l trimita la Serviciul de emigrari de la Ministerul Muncii. Pentru au-pair, stagiari şi tehnicieni specializaţi se trimite dosarul direct la Servicul de emigrari de la Ministerul Muncii. Abia dupa posibila liberalizare a pieţei muncii din 2012 ( Atenție! autoritaţile belgiene au anunţat ca anul 2012 nu este obligatoriu anul liberalizarii ) nu va mai fi nevoie de permisul de munca.

 

 
        
Decembrie 2018
Lu Ma Mi Jo Vi Du

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


Curs Valutar
RON - EUR 4.6478
RON - TRY 0.7641

Utilizatori

We have 136 guests and 0 members online


Ghidul romanului in Belgia