Începând cu data de 1 mai 2015, este permisă utilizarea în scop privat a mijloacelor de transport de către persoane fizice cu reședința pe teritoriul vamal al Uniunii și angajate de proprietarul/locatorul acestor mijloace de transport (stabilit în afara teritoriului Uniunii) doar pentru deplasările:

- între locul de desfășurare a activității (în afara Uniunii Europene) și locul de reședință al angajatului (în Uniunea Europeană) și în sens invers;

- în interiorul Uniunii Europene cu scopul de a îndeplini o sarcină profesională a angajatului.


Utilizarea în scop privat a acestor mijloace de transport în alte situații conduce la nașterea datoriei vamale, conform art. 204 alin. (1) Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului.

Noile prevederi au fost emise în urma raportării la nivelul Uniunii Europene a unor incidente privind folosirea în mod abuziv a acestui regim vamal și au ca scop restricționarea situațiilor privind utilizarea în scop privat a mijloacelor de transport de către persoane fizice cu reședința pe teritoriul vamal al Uniunii și angajate de proprietarul/locatorul acestor mijloace de transport (stabilit în afara teritoriului Uniunii)

Baza legală: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/234 al Comisiei din 13 februarie de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 în ceea ce privește admiterea temporară a mijloacelor de transport destinate a fi utilizate de o persoană fizică care își are reședința pe teritoriul vamal al Uniunii”


Sursa: http://www.customs.ro/268/section.aspx/13534

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0234&from=RO