Statutul de independent

Ce înseamna pe scurt a fi independent? Alegi singur pentru cine lucrezi, când şi cât vrei sa lucrezi, îţi plateşti toate contribuţiile sociale ce decurg din activitatea desfaşurata, îngrijirea medicala, asigurari, pensia, impozitele şi salariul... Mulţi angajatori prefera acest gen de lucratori pentru ca "angajarea" lor este mai simpla decât în cazul unui salariat. În cazul în care partenerul unui independent (soţ/soţie) nu lucreaza şi este considerat "în întreţinere", atunci vor exista anumite scutiri la impozit. La fel şi pentru copiii aflaţi în întreţinere. Atenţie, în general într-o familie în care ambii soţi lucreaza, impozitarea va fi mult mai mare.

Pentru înscrierea ca independent este necesara dovada ca aveţi noţiuni de gestiune. Diploma de Bacalaureat obţinuta înainte de 30.09.2000 este suficienta! Pentru ghişeul de întreprinderi nu mai este nevoie de traducere şi nici de apostilare, existând o convenţie între România şi Belgia care exclude aceste formalitaţi. Actele costa 73 EUR şi se obţin în aceeaşi zi, ceea ce reprezinta o mare diferenţa faţa de perioada anterioara. În Belgia numai câteva meserii (42 la numar) sunt reglementate şi protejate, celelalte pot fi practicate liber. Meseriile reglementate nu trebuiesc confundate cu profesiile libere -medic, farmacist, dentist, avocat, arhitect, contabil, traducator, notar, agent imobiliar, etc., care sunt protejate oricum. Pentru a practica aceste meserii trebuie o dovada de studiu a lor (diploma, certificat) sau a faptului ca aţi fost instruiţi -cunoştinţele teoretice pot fi înlocuite cu dovada cunoştinţelor practice. Se pot alege din start câte activitaţi (nereglementate) doriţi, cu cât mai multe cu atât mai bine, pentru ca ulterior daca vreţi sa adaugaţi o noua activitate, veţi plati de fiecare data cei 73 euro. Lucrator independent poate fi orice persoana fizica care exercita o activitate profesionala, pentru care nu încheie un contract de munca, deci nu este supus statutului de salariat. Activitatea poate fi prestata cu titlu exclusiv sau cumulata cu o alta activitate profesionala. Condiţii pentru independent: sa fie major, sa aiba naţionalitate europeana sau o carte profesionala. Activitatea de independent poate fi desfaşurata ca persoana fizica autorizata sau ca independent cu statut de asociat în cadrul unei societaţi. În cadrul acestui statut exista reguli bine determinate privind capitalul de pornire, formalitaţile de constituire, de gestionare, responsabilitaţile, modul de taxare, pierderile fiscale, încetarea activitaţii, faliment.

Prin definiţie, independentul nu este un salariat! ceea ce înseamna ca trebuie sa cotizeze singur la asigurarile sociale, sa se afilieze la o casa de asigurari sociale şi la un serviciu de asigurari de sanatate = mutualitate. Beneficiaza de un numar de întreprindere cu care va fi înregistrat la BCE, numar utilizat obligatoriu în relaţiile cu autoritaţile administrative şi judiciare sau cu alte persoane fizice. Cotizaţiile sociale sunt obligatorii şi aduc un minimum de protecţie sociala; ele sunt calculate nu pentru anul în curs, ci pe baza veniturilor profesionale nete obţinute cu 3 ani înainte. Astfel, din veniturile profesionale brute se deduc cheltuielile profesionale, iar venitul profesional net va constitui baza de calcul pentru stabilirea cuantumului cotizaţiilor sociale (de exemplu pentru anul 2009, cotizaţiile se vor stabili în funcţie de nivelul veniturilor profesionale din 2006). Cotizaţiile sociale se achita trimestrial, în caz de neplata pâna în ultima zi a trimestrului în curs, se aplica majorari. Anual, sumele sunt indexate în funcţie de nivelul de venituri. În primul an de activitate, cotizaţia se va plati forfetar, air dupa 3 ani se va recalcula în funcţie de veniturile obţinute în primul an de activitate. La începutul fiecarui an, se completeaza o fişa roz - "Listing des clients assujetis à la TVA" - lista cu clienţii pe care îi aveţi şi care au numar de TVA; se depune pâna în luna martie, altfel amenda este de 2.500 EUR. Lunar veţi plati asigurarea medicala - mutualitatea -şi anual o taxa pe sediul întreprinderii, unde se afla biroul firmei - chiar daca-i doar un simplu flat închiriat. În fiecare an, înainte de luna iunie veţi face declaraţia de impozit pe venit. Este recomandat sa faceţi un "varsamânt anticipat" în funcţie de veniturile obţinute (în plus, puteţi beneficia de reduceri de câteva procente ale impozitelor); în lipsa acestui varsamânt impozitul va fi majorat cu câteva procente.

Se pot urma şi cursuri de gestiune pentru independenţi, organizate şin limba româna, prin interpret, daca exista suficiente cereri. Dupa obţinerea numarului de întreprindere (care este acelaşi cu numarul de TVA) va prezentaţi la Ministerul Finanţelor, Direcţia de administraţie TVA, pentru a definitiva formalitaţile. În general, eliberarea cardului SIS de plastic de la mutualitate poate dura, dar între timp sunteţi asiguraţi şi va puteţi folosi de o dovada de asigurare medicala sub forma de hârtie A4.

Daca sunteţi înregistraţi pe activitatea de construcţii, mai exista o etapa: cererea unui numar de înregistrare ca şi antrepriza de conctrucţii (fr: "enregistrement comme entreprise de construction"). În practica, accesul la sectorul construcţiilor (prestaţii la particulari) este dificil fara acest numar. Daca aveţi numarul, puteţi factura cu TVA de 6%, daca nu, sunteţi obligaţi sa adaugaţi un TVA de 21%, deci lucraţi mai scump decât concurenţii dvs. În plus, daca antreprenorul este înregistrat, particularul care a comandat lucrarea poate beneficia de anumite prime acordate de catre stat. Daca lucraţi în sistemul "sous traitance" sau "co-contractant" atunci mai mult ca sigur ca partenerul va cere acest numar de înregistrare pentru facturile dvs care trebuie facute în regimul TVA 0%. Cererea de înregistrare se face la Comisia de înregistare (fr: "Commission d'enregistrement provinciale") de pe teritoriul provinciei unde sunteţi înregistrat ca independent. Acte necesare: de completat un formular special, copii dupa extrasul de activitate de independent, numarul de TVA, carte de identitate, cazier. Extrasul de cazier judiciar nu trebuie sa fie mai vechi de 6 luni de la data eliberarii. Formalitatea va dura circa o luna, iar Comisia va trimite prin scrisoare recomandata numarul de înregistare.

Toate cheltuielile legate de activitatea profesionala sunt deductibile de impozit. Puteţi alege sa fiţi doar independent sau sa va deschideţi o societate, SPRL, respectiv BVBA- caz în care aveţi nevoie din start de un notar care redacteaza statutul societaţii, plus sa dispuneţi de capital social. Puteţi estima veniturile viitoare şi puteţi cere Casei de cotizaţii sociale sa platiţi de la început o taxa trimestriala mai mare, oricum sunt bani pe care nu-i pierdeţi şi, în plus, sunt deductibili de la impozit. Mai multe informaţii: www.asd.be, www.libredoser.be şi www.mineco.fgov.be.

Statutul de independent este pentru mulţi ceva gen "sperietoare", datorita taxelor şi mai ales a recalcularii care se face dupa primii 3 ani de activitate. Taxe se platesc în funcţie de venituri (câştiguri-cheltuieli) şi se percep de exemplu pentru 2007 în anul 2009. La început se plateşte contribuţia sociala în valoare de aproximativ 600 EUR/trimestru, adica o suma forfetara. Dupa al 3-lea an, se recalculeaza contribuţia şi eventual se mai plateşte ceva în plus sau se ramburseaza daca s-a platit prea mult. Independenţii reprezinta categoria cu cele mai mici pensii şi, în general, tot ce înseamna îngrijiri medicale costa mai mult. Interesaţi-va din timp la casa de asigurari sociale care sunt repercursiunile în caz de şomaj, de faliment sau boala, pentru ca pentru independeţi exista alte reglementari decât pentru salariaţi.

IMPORTANT! Începând cu primul trimestru al anului fiscal 2009 declaraţia TVA pentru societaţi şi lucratorii independenţi în Belgia se face electronic pentru persoanele care poseda o conexiune internet. Aplicaţia se numeşte Intervat şi poate fi accesata la adresa www.minfin.fgov.be, E services (exista versiuni în franceza şi neerlandeza). Puteţi testa aplicaţia cu ajutorul Url-ului de acceptare sau aveţi acces cu ajutorul unei carţi electronice de identitate, a unui lector de citire şi a unui program instalat pe PC. Detalii la http://readers.eid.belgium.be sau între orele 7:00-20:00 la telefon 02/788515.

Ca independent, daca aveţi probleme profesionale sau doriţi informaţii concrete, îndrumari, asistenţa sociala, exista Sindicatul Independenţilor - Syndicat des Independants et des PME, cu sediul central la 1332 Genval, Avenue Albert I-er 183, la nici 10 km de Bruxelles pe direcţia Wavre. Taxa de membru este 150€/an deductibila. Înscrierea se poate face şi on-line -mai multe informaţii pe www.sdi.be.