A munci ca şi "au pair"

Mai multe informaţii gasiţi pe pagina web de la Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Munca -www.anofm.ro. "Au pair" este tânarul primit temporar într-o familie belgiana, unde primeşte cazare şi masa, în schimbul efectuarii unor mici sarcini curente şi de ordin familial, în vederea perfecţionarii cunoştintelor sale lingvistice şi a îmbogaţirii culturii generale printr-o mai buna cunoaştere a ţarii, participând la viaţa familiei gazda.

Condiţiile pentru a fi tânar au pair:

1. vârsta minima de 18 ani şi sa nu fi atins 26 de ani la data acordarii autorizaţiei de ocupare a unui loc de munca sau a permisului de munca;

2. Sa-şi ia angajamentul de a nu ocupa în Belgia nici un loc de munca pe durata plasamentului au pair;

3. Sa deţina un titlu care îi da acces, în România, la învaţamântul superior sau sa dovedeasca faptul ca a studiat cel puţin pâna la vârsta de 17 ani;

4. cunoştinţe de baza a limbii uzuale din familia gazda sau sa-şi ia angajametul de a urma un curs intensiv de limba imediat dupa sosirea în Belgia;

5. Sa urmeze pe durata plasamentului au pair cursuri într-o instituţie recunoscuta, autorizata sau subvenţionata de una din Comunitaţi sau cursuri stabilite de Ministrul regional care are locurile de munca în atribuţiile sale, cu predarea limbii sau limbilor Regiunii; va furniza trimestrial o atestare de prezenţa efectiva la cursuri;

6. Sa nu fi beneficiat deja de un permis de munca în Belgia, indiferent de titlul acesteia (excepţie -permisul de munca pentru au pair).

La rândul sau, şi familia gazda trebuie sa îndeplineasca anumite condiţii:

1. Sa existe cel puţin un copil care nu a atins vârsta de 13 ani la începutul perioadei de şedere a tânarului au pair;

2. Sa deţina un certificat de buna conduita şi moravuri pentru toţi membrii familiei, majori la începutul perioadei de şedere a tânarului au pair;

3. Sa depuna lunar tânarului au pair, prin virament bancar, o suma fixa de cel puţin 450 Eur, cu titlul de bani de buzunar, indiferent de eventualele perioade de inactivitate;

4. Sa încheie în favoarea tânarului, o asigurare complementara de riscuri pentru cheltuieli medicale, farmaceutice şi de spitalizare în caz de accident sau de boala;

5. Sa-i puna la dispoziţie o camera individuala şi sa-i asigure liberul acces la locuinţa;

6. Sa îi acorde cel puţin o zi întreaga de odihna pe saptamâna;

7. Sa se angajeze sa încheie o asigurare pentru eventuala repatriere anticipata a tînarului au pair din motive de boala sau de accident.

8. Sa fie de acord sa autorizeze accesul în locuinţa al funcţionarilor însarcinaţi cu supravegherea.

Participarea tînarului au pair la sarcinile curente şi de ordin familial, incluzând supravegherea copiilor, nu poate depaşi 4 ore pe zi şi 20 de ore pe saptamâna; ea nu poate constitui scopul principal al şederii. Acordarea autorizaţiei de ocupare a unui loc de munca şi a permisului de munca este subordonata urmatoarelor condiţii:

1. Respectarea condiţiiilor privind calitatea de au pair;

2. Familia gazda sa nu aiba autorizaţie de ocupare a unui loc de munca, referitoare la un alt tânar au pair;

3. Durata de validitate a autorizaţiei de ocupare a unui loc de munca şi a permisului de munca referitoare la tânarul au pair nu poate depaşi un an;

4. Autorizaţia şi permisul de munca nu pot fi reînnoite decât o singura data şi în masura în care plasamentul nu depaşeşte o durata totala de un an;

5. O schimbare a familiei gazda nu este posibila decât o singura data şi în masura în care durata totala a plasamentului tânarului au pair nu depaşeşte un an, iar celelalte condiţii de acordare a autorizaţiei şi a permisului de munca sunt îndeplinite.