ICR Bruxelles, membru EUNIC Brussels-Rețeaua Institutelor Culturale Naționale din UE, susține participarea ANASTASIEI GAVRILOVICI, poetă și traducătoare română, la festivalul european TRANSPOESIE (http://www.transpoesie.eu/), ediția a 12-a, care are tema „The European Year of Youth / Anul European al Tineretului” (26-28 septembrie 2022)

 „(...) prin lentilele poeziei, ne propunem să dăm voce tinerilor artiști pentru a-și exprima ideea despre viitor – mai verde, mai incluziv, mai pașnic.” (Transpoesie)

TRANSPOESIE celebrează Ziua Europeană a Limbilor și a Diversității Lingvistice (26 septembrie), multilingvismul, prin traducerea poeziei în cât mai multe limbi, pentru a o apropia de publicul internațional de la Bruxelles. Proiectul constă în prezentarea poeților contemporani și a poeziilor acestora în fața publicului belgian și internațional din Bruxelles, prin expunerea în spații publice cu mare vizibilitate, precum și pe site-ul și rețelele de socializare ale tuturor partenerilor.

Festivalul a devenit o platformă unde poeții și iubitorii de poezie se întâlnesc, contribuind la stabilirea de noi legături între scriitori, institute culturale și comunități lingvistice. 249 poeți au participat la festival la cele unsprezece ediții precedente. Autorii înscriși în festival vor citi în limba maternă din propriile creații, poezii care beneficiază de traducere în limbile engleză, franceză și neerlandeză și vor participa la diferite ateliere organizate în cele trei zile.

 https://www.facebook.com/Transpoesie/posts/pfbid0AXd2pZqapXGgeUsH5wSbqyMhNUM8XRiHPiR9wGFhFqcizaMkM2shd8uqy8rq2W2Fl


TRANSPOESIE este festivalul anual de poezie lansat în 2011 de EUNIC Brussels, rețeaua Institutelor Culturale Naționale ale Uniunii Europene, alături de partenerii săi din Bruxelles.  Festivalul, aflat acum la cea de-a douăsprezecea ediție, celebrează Ziua Europeană a Limbilor și a Diversității Lingvistice (26 septembrie), multilingvismul, prin traducerea poeziei în cât mai multe limbi, pentru a o apropia de publicul internațional de la Bruxelles. Proiectul constă în prezentarea poeților contemporani și a poeziilor acestora în fața publicului belgian și  internațional din Bruxelles, prin expunerea în spații publice cu mare vizibilitate, precum și pe site-ul și rețelele de socializare ale tuturor partenerilor. „Ambiția noastră este să introducem poezii și poeți originali și contemporani publicului belgian și internațional de la Bruxelles prin afișarea poeziilor în limbile lor originale în spații publice (transport public, parcuri) și prin intermediul site-ului Transpoesie. Atât site-ul web, cât și materialele tipărite vor contribui la creșterea gradului de conștientizare cu privire la diversitatea limbilor, oferind o platformă vizibilă pentru exprimarea lor poetică.” (comunicatul festivalului)
Transpoesie a devenit o platformă unde poeții și iubitorii de poezie se pot întâlni, contribuind la stabilirea de noi legături între scriitori, institute culturale și comunități lingvistice. 249 poeți au participat la festival la cele unsprezece ediții precedente. Ediția a 12-a a TRANSPOESIE include cinci evenimente:
- 26 septembrie: Citizens’ Garden
- 26 septembrie: Kult XL Atelier
- 27 septembrie: Italian Institute for Culture
- 27 septembrie: LibreBook
- 28 septembrie: BOZAR


ICR Bruxelles susține participarea poetei Anastasia Gavrilovici. Autoarea română va participa la Transpoesie XII cu poemul „Viețile altora” (RO, FR, EN, NL).  Anastasia Gavrilovici (n. 1995) este poetă și traducătoare. A absolvit Facultatea de Litere a Universității din București și cursurile de masterat ale Centrului de Excelență în Studiul Imaginii. A colaborat cu diferite publicații din țară și a tradus cărți din engleză, franceză și spaniolă (Kurt Vonnegut, Ernesto Cardenal, literatură pentru copii). 

A debutat cu volumul Industria liniștirii adulților (Casa de Editură Max Blecher, 2019, 2021), pentru care a primit mai multe premii, printre care și Premiul Național de Poezie „Mihai Eminescu” – Opus Primum și Premiul pentru Debut al revistei ”Observator cultural”. În 2023, va apărea traducerea în limba sârbă a volumului, la editura Akademska knjiga din Novi Sad. Poemele ei au fost traduse în peste 10 limbi, printre care și engleză, italiană, suedeză, turcă și maghiară. Anastasia Gavrilovici a colaborat în ultimii ani cu diferite publicații din țară, printre acestea numărându-se ”Observator cultural”, ”Zona nouă”, ”Alecart”. Locuiește în București, unde este redactor al revistei „Poesis internațional”, traduce și urmează studii doctorale în cadrul Facultății de Litere, Universitatea din București.
*****
Anastasia Gavrilovici participe au Festival européen TRANSPOESIE, 12ème édition Du 26 au 28 septembre, le réseau EUNIC Brussels, en partenariat avec la mairie de Bruxelles, organise la 12ème édition du festival européen TRANSPOESIE (http://www.transpoesie.eu/). Le thème de TRANSPOESIE XII est : L' Année européenne de la jeunesse - "à travers le  prisme de la poésie, nous visons à donner la parole à de jeunes artistes pour qu'ils expriment leur idée de l'avenir - plus vert, plus inclusif, plus pacifique." TRANSPOESIE est le festival annuel de poésie lancé en 2011 par EUNIC Brussels, le réseau des instituts culturels nationaux de l'Union européenne, en collaboration avec ses partenaires bruxellois. Le festival, qui en est à sa douzième édition, célèbre la Journée européenne des langues et de la diversité linguistique (26 septembre), le multilinguisme, en traduisant la poésie dans le plus de langues possibles pour la rapprocher du public international de Bruxelles. Le projet consiste à présenter des poètes contemporains et leurs poèmes au public belge et international à Bruxelles, à travers une exposition dans des espaces publics à forte visibilité, ainsi que sur le site internet et les réseaux sociaux de tous les partenaires. "Notre ambition est de faire découvrir des poèmes et des poètes originaux et contemporains au public belge et international à Bruxelles en affichant des poèmes dans leur langue d'origine dans les espaces publics (transports publics, parcs) et via le site Transpoesie. Le site Web et les documents imprimés contribueront à sensibiliser à la diversité des langues en offrant une plate-forme visible pour leur expression poétique." (communiqué du festival) 

Transpoesie est devenue aussi une plate-forme où les poètes et les amateurs de poésie peuvent se rencontrer en contribuant à établir de nouveaux liens entre les écrivains, les instituts culturels et les communautés linguistiques. Au fils des ans, 249 poètes y ont participé.
La 12ème édition de TRANSPOESIE comprend cinq événements :
- 26 septembre : Citizens’ Garden
- 26 septembre : Atelier Kult XL
- 27 septembre : Institut italien de la culture
- 27 septembre : LibreBook
- 28 septembre : BOZAR

Les poètes inscrits au festival liront dans leur langue maternelle à partir de leurs propres créations, des poèmes qui bénéficient également d'une traduction en anglais, français et
néerlandais, et participeront aux différents ateliers organisés pendant les trois jours. L'ICR Bruxelles soutient la participation de la poète Anastasia Gavrilovici. L' auteure roumaine participera à Transpoesie XII avec le poème "La vie des autres / Viețile altora" (RO, FR, EN, NL).
Anastasia Gavrilovici (née 1995) est poéte et traductrice. Elle est diplômée de la Faculté des Lettres de l'Université de Bucarest et a suivi les cours de master du Centre d'excellence en études de l'image. Elle a collaboré à diverses publications du pays et a traduit des livres de l'anglais, du français et de l'espagnol (Kurt Vonnegut, Ernesto Cardenal, littérature jeunesse). Elle a fait ses débuts avec le livre L’industrie d’apaisement des adultes (Max Blecher Publishing House, 2019, 2021), pour lequel elle a reçu plusieurs prix, dont le Prix national de poésie "Mihai Eminescu": - Opus Primum et le Prix pour début du magazine "Observator cultural". Ses poèmes ont été traduits dans plus de 10 langues, dont l'anglais, l'italien, le suédois, le turc et le hongrois, et en 2023, la traduction serbe de son premier livre sera publiée par Akademska knjiga à Novi Sad. Elle a collaboré avec diverses publications du pays, parmi lesquelles "Observator cultural', "Zona nouă", "Alecart".
Elle vit à Bucarest, où elle est rédactrice en chef de la revue "Poesis internațional", elle traduit et poursuit des études doctorales à la Faculté des Lettres de l'Université de Bucarest.

*** 

💬 (extract) Vieţile altora
Citesc despre vieţile altora pe Wikipedia,
despre Sven Marquardt, paznicul de la Berghain care nu lasă oamenii să
intre în club dacă nu le place faţa lor, despre Sfânta Mare Muceniţă
Anastasia, izbăvitoarea de otravă și despre pisica
moștenitoare a lui Karl Lagerfeld. Dacă cineva ar încerca să-mi
povestească viaţa pe Wikipedia n-ar întâmpina nicio dificultate.
 
{FR}
La vie des autres
Il m’arrive de lire sur la vie des autres sur Wikipédia:
Sven Marquardt, videur au Berghain qui ne laisse pas entrer les gens s’il n’aime pas
leur tête, Sainte Anastasie, la Guérisseuse des Potions, ou bien
le chat héritier de Karl Lagerfeld. Si quelqu’un tentait de
raconter ma vie sur Wikipedia, il n’y aurait pas de difficulté.
 
Traduction: Ioana Tomșa et Claudia Davidson-Novosivschei
 
{NL}
Het leven van andere mensen
Ik las op Wikipedia over het leven van andere mensen,
over Sven Marquardt, de buitenwipper uit Berghain die niemand toelaat
binnen tenzij hij van hun gezichten houdt, over Grote Martyr
Anastasia de Verlosser van de gifdrankjes ; en over Karl Lagerfeld's
erfgename van de kat. Als iemand probeerde het verhaal van mijn leven te vertellen
op Wikipedia zouden ze geen problemen ondervinden.
 
Vertaling: Ștefana Codrina Ciubotariu

***

Mulțumim pentru amabilitatea de a împărtăși aceste informații cu comunitatea ROMBEL, doamnei Adriana Pietrăreanu, director adjunct al ICR Bruxelles.