Comunicat al Ambasadei României în Regatul Belgiei

Alegerile pentru Preşedintele României, precum şi referendumul naţional au loc duminică, 22 noiembrie 2009, între orele 7.00-21.00
Secţiile de votare deschise în Belgia sunt următoarele:

    * BRUXELLES 1: rue Gabrielle 105, 1180 Bruxelles (sediul Ambasadei);
    * BRUXELLES 2: rue Gabrielle 105, 1180 Bruxelles (sediul Ambasadei);
    * ANTWERPEN: MSC Belgium/DW, Noorderlaan 127A, 2030 Antwerpen;
    * LIEGE: Hôtel Holiday Inn, Esplanade de l’Europe 2, 4020 Liège.

 

Pot vota toţi cetăţenii români aflaţi în străinătate (inclusiv turiştii), pe baza următoarelor documente româneşti, aflate în termen de valabilitate:

Pentru mai multe informaţii, vă punem la dispoziţie „Ghidul alegătorului român din străinătate” şi site-ul MAE, secţiunea „Alegeri prezidenţiale/referendum 2009”: http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=40633.

Pentru alte detalii, vă recomandăm să accesaţi site-ul Autorităţii Electorale Permanente: http://www.roaep.ro/ şi pe cel al Biroului Electoral Central: http://www.bec2009p.ro/.

Procedura de vot valabilă  pentru alegerile prezidenţiale şi referendumul naţional din 22 noiembrie 2009 (conform legislaţiei în vigoare - legea 370/2004):
 
 Chestiuni generale:

Actele de identitate pe baza cărora cetăţenii români care se află în străinătate pot putea vota la alegerile prezidenţiale sau la referendumul naţional din 22 noiembrie sunt următoarele: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic, paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic, paşaportul simplu temporar şi titlul de călătorie (numai în străinătate). 

Ca să  votaţi, trebuie să aveţi acte de identitate valabile în ziua votării. 

Cetăţenii care şi-au pierdut documentele sau cetăţenii ale căror documente sunt expirate, şi care se află în străinătate, sunt rugaţi să facă demersurile necesare pe lângă misiunile diplomatice sau oficiile consulare pentru a obţine din timp titlurile de călătorie ca să poată vota. 

Pot vota cetăţenii români cu drept de vot aflaţi  în străinătate (cu domiciliul sau reşedinţa  în străinătate ori aflat ocazional în străinătate), care au împlinit, până  în ziua alegerilor, inclusiv, vârsta de 18 ani.

Fiecare alegător are dreptul la un singur vot şi îşi exprimă votul personal (direct). Exercitarea votului în numele altui alegător este interzisă. Votul exercitat în cadrul alegerilor este secret. Orice control asupra modului în care votează un alegător este interzis.

Participarea cetăţenilor la alegeri se face pe baza liberului consimţământ al acestora. Nimeni nu are dreptul de a exercita presiuni asupra unui alegător pentru a-l determina pe acesta să participe sau să nu participe la alegeri.

În baza art. 151 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că referendumul naţional se desfăşoară în aceeaşi zi cu alegerile pentru Preşedintele României, organizarea şi desfăşurarea acestuia se realizează potrivit prevederilor Legii 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare. 

Aşadar, pentru referendum se votează pe baza aceloraşi acte de identitate, în aceleaşi secţii de vot şi acelaşi interval orar.

Procedura efectivă  de vot pentru alegerea Preşedintelui României şi a referendumului naţional care vor avea loc pe data de 22 noiembrie 2009 este cea prevăzută de către Birolul Electoral Central prin Decizia nr. 49 din 29 octombrie 2009: 

    * Alegătorul merge la secţia de votare şi prezintă actul de identitate biroului electoral al secţiei de votare;

    * Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau membrul desemnat de acesta îi va înmâna alegătorului, în vederea completării, formularul declaraţiei pe proprie răspundere privind faptul că nu a mai votat şi nu va mai vota la altă secţie de votare, nici pentru alegerea Preşedintelui României, nici la referendumul naţional din 22 noiembrie 2009 - aşadar completează o declaraţie pentru ambele scrutine;
 
    * După verificarea actului de identitate şi completarea declaraţiei pe propria răspundere, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau membrul desemnat de acesta va întreba alegătorul dacă doreşte să îşi exercite dreptul de vot atât pentru alegerea Preşedintelui României, cât şi pentru referendum sau numai pentru unul dintre aceste scrutine;
 

    * Alegătorul care doreşte să îşi exercite dreptul de vot la referendumul naţional va primi în mod obligatoriu ambele buletine de vot corespunzătoare celor două întrebări de la referendum (pe care se votează cu „da” sau „nu”. Întrebare buletin de vot 1 pentru referendum: „Sunteţi de acord cu trecerea la un parlament unicameral în România?”. Întrebare buletin de vot 2 pentru referendum: „Sunteţi de acord cu reducerea numărului de parlamentari la maxim 300 de persoane?”), neavând posibilitatea de a opta pentru una sau alta din întrebări;

    * Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau membrul desemnat de acesta va

    înscrie pe un tabel electoral alegătorul (îi sunt trecute toate datele personale  - numele şi prenumele, codul numeric personal, domiciliul, tipul, seria şi numărul actului de identitate) şi unde alegătorul semnează, în funcţie de opţiunea exprimată, atât pentru alegerea Preşedintelui României, cât şi pentru referendum, sau numai pentru unul dintre aceste scrutine; - decizia îi aparţine;

    * În cazul în care alegătorul optează pentru participarea la un singur eveniment electoral şi va semna, după caz, fie în rubrica destinată semnăturii pentru exprimarea dreptului de vot la alegerile pentru Preşedintele României, fie în rubrica destinată semnăturii pentru exercitarea dreptului de vot la referendumul naţional, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau membrul desemnat de acesta, va bara, în prezenţa alegătorului, cu o linie orizontală, acea rubrică de semnătură rămasă neutilizată;
 

    * În baza semnăturii în tabel, alegătorul va primi o ştampilă cu menţiunea "VOTAT" şi, după caz, pentru alegerea Preşedintelui României, un singur buletin de vot, respectiv buletinul de vot destinat alegerii Preşedintelui României; în situaţia în care alegătorul semnează în copia de pe tabelul electoral numai pentru referendum, va primi cele două buletine de vot conţinând cele două probleme supuse consultării, iar în cazul în care alegătorul semnează în copia de pe lista electorală atât pentru alegerea Preşedintelui României, cât şi pentru referendum, va primi cele trei buletine de vot;

         * Buletinele de vot conţinând cele două probleme supuse referendumului vor fi tipărite în culori diferite, buletinul de vot nr.1 va fi negru şi cel nr. 2 va fi albastru;

 
    * Apoi, alegătorul intră în cabina de vot şi votează. Alegătorii votează separat în cabine închise, aplicând ştampila cu menţiunea "VOTAT" înăuntrul patrulaterului care cuprinde prenumele şi numele candidatului pe care îl votează – pentru alegerile prezidenţiale şi „da” sau „nu” pentru referendum;
 

    * După ce au votat, alegătorii vor îndoi buletinele, astfel încât pagina netipărită care poartă ştampila de control să rămână în afară  şi le vor introduce în fiecare dintre cele 3 urne (una pentru alegerile prezidenţiale şi 2 pentru referendum), având grijă să nu se deschidă. Îndoirea greşită a buletinului nu atrage nulitatea acestuia;

     * Aşadar, secţiile de vot vor fi dotate cu trei urne, una pentru fiecare tip de buletin de vot;

 
    * Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare vor lua măsuri pentru inscripţionarea vizibilă corespunzătoare a urnelor şi vor da îndrumări alegătorilor pentru a introduce buletinele de vot în urnele special destinate acestora;

 
    * Ştampila încredinţată pentru votare se restituie preşedintelui sau acelor membri ai biroului electoral al secţiei de votare desemnaţi de acesta care aplică pe actul de identitate a alegătorului ştampila cu menţiunea „VOTAT” sau un timbru autocolant, după caz.
 

Atenţie! Alegătorii  care şi-au exercitat dreptul de vot la alegerile pentru Preşedintele României şi la referendumul naţional din data de 22 noiembrie 2009,  pentru ambele evenimente electorale sau pentru unul singur dintre acestea, şi cărora li s-a aplicat pe actul de identitate timbrul autocolant sau, după caz, ştampila cu menţiunea „Votat” şi data scrutinului, nu-şi vor mai putea exercita încă o dată dreptul de vot, în data de 22 noiembrie 2009. 

Vă  veţi putea exercita dreptul la vot pe 22 noiembrie, în intervalul orar: 7.00 –  21.00, ora locală. 

 

 

sursa: Ambasada României în Regatul Belgiei