Ministerul Afacerilor Externe, Autoritatea Electorală Permanentă a lansat materialul de informare Ghidul alegătorului român din străinătate

Pe data de 7 iunie 2009, în România vor avea loc alegeri pentru Parlamentul European.
Legislaţia pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European este reprezentată de Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările şi completările ulterioare. Cetăţenii români aflaţi în străinătate au posibilitatea să aleagă reprezentanţii României în Parlamentul European.

Atenţie! Cetăţenii români care se înscriu pe listele de vot dintr-un alt stat membru al UE nu vor mai avea dreptul să voteze pentru alegerea reprezentanţilor României în Parlamentul European.

Dacă doriţi să vă exercitaţi dreptul la vot, citiţi acest ghid informativ pentru a afla:

Regulile de vot pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate;
Ce trebuie să faceţi pentru a evita situaţii nedorite care se pot produce în preajma alegerilor;
Cum vă poate ajuta Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin ambasadele şi oficiile consulare din străinătate.
Cine poate vota în străinătate?

Orice cetăţean român aflat în străinătate (cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate ori aflat ocazional în străinătate), care a împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de 18 ani, şi care nu s-a înscris în listele de vot ale unui stat membru UE, altul decât România.

Orice cetăţean al unui stat membru al UE, altul decât România înscris în listele electorale speciale din România.

Fiecare alegător îşi exprimă votul personal. Exercitarea votului în numele altui alegător este interzisă.

Votul exercitat în cadrul alegerilor este secret. Orice control asupra modului în care votează un alegător este interzis.

Participarea cetăţenilor la alegeri se face pe baza liberului consimţământ al acestora. Nimeni nu are dreptul de a exercita presiuni asupra unui alegător pentru a-l determina pe acesta să participe sau să nu participe la alegeri.

Cine nu poate vota în străinătate?


Nu au dreptul de vot debilii sau alienaţii mintal, cei puşi sub interdicţie şi nici persoanele condamnate la pierderea drepturilor electorale, prin hotărâre judecătorească definitivă.

Cetăţenii români înscrişi pe listele de vot ale unui stat membru UE, altul decât România.

Cetăţenii unui stat membru UE, altul decât România, care nu sunt înscrişi în listele electorale speciale din România.

Atenţie! Cetăţenii români care se înscriu pe listele de vot dintr-un alt stat membru al UE nu au drept de vot în vederea desemnării reprezentanţilor României în Parlamentul European. Ei pot să aleagă numai reprezentanţii ţării în a cărei listă s-au înscris.

Care sunt actele în baza cărora se poate vota în străinătate?

Cetăţenii români pot vota în străinătate pe baza următoarelor documente: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic, paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic, paşaportul simplu temporar.

Cum puteţi vota dacă actele dvs. de identitate au expirat şi nu le-aţi preschimbat?

Ca să votaţi, trebuie să aveţi acte de identitate valabile.

MAE recomandă tuturor cetăţenilor români cu documente româneşti expirate sau lipsă să se prezinte din timp la sediile misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, pentru a obţine acte de identitate valabile.

Cum pot fi obţinute acte de identitate valabile, în locul celor care şi-au pierdut valabilitatea sau sunt pierdute?

Noile acte vor fi eliberate de Ministerul Administraţiei şi Internelor prin structurile specializate.

Preschimbarea poate fi solicitată:

1. În ţară, direct autorităţilor emitente;

2. Prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României.

Notă: Paşapoartele nu mai pot fi eliberate prin procură.

Este necesară cartea de alegător în străinătate?

La alegerile pentru Parlamentul European din 7 iunie 2009 nu se utilizează cartea de alegător.

Dacă în ziua votului sunt în străinătate, ca turist, pot vota?

Da. Cetăţenii români care în ziua alegerilor se află în străinătate, în scop turistic, pot vota.

Unde puteţi vota?

Cetăţenii români cu drept de vot, care în ziua alegerilor se află în străinătate pot vota la orice secţie de votare organizată în străinătate.

Lista secţiilor de votare se regăseşte atât pe site-ul MAE, cât şi pe site-urile misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României.

MAE va organiza secţii de votare atât pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României (ambasade, consulate generale şi consulate, birouri consulare şi consulate onorifice), cât şi în alte localităţi unde există comunităţi româneşti.

Pe ce fel de liste se vor găsi cetăţenii români din străinătate?

În străinătate, cetăţenii români vor fi înscrişi pe listele electorale suplimentare, care se întocmesc la prezentarea la vot.

În ce interval orar se va derula votul în străinătate?

Votarea începe la ora 7.00, ora locală şi se desfăşoară până la ora 21.00 , ora locală, când secţia de votare se închide.

Pe uşa secţiei de votare se vor afişa orele între care se desfăşoară procesul de votare.

Se poate vota dacă la ora închiderii mai sunt cetăţeni în secţie?

Da. Persoanele care la ora 21.00 se află în sala unde se votează vor putea să-şi exercite dreptul de vot.

Care este rolul MAE în organizarea alegerilor?

Numerotarea secţiilor de votare din străinătate se stabileşte de ministrul afacerilor externe prin ordin.

MAE are responsabilitatea organizării secţiilor de votare doar din punct de vedere logistic.

MAE distribuie birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate: buletinele de vot, ştampilele de control, ştampilele cu menţiunea «VOTAT», precum şi celelalte materiale necesare procesului electoral.

La propunerea MAE, Autoritatea Electorală Permanentă acreditează observatori externi şi reprezentanţii externi ai mass-mediei.

MAE, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, asigură personalul auxiliar la biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate.

MAE asigură sediul Biroului Electoral pentru Secţiile de Votare din Străinătate.

Ajutaţi-ne să vă ajutăm!

Aveţi grijă ca actele de identitate şi cele de stare civilă româneşti să fie în bună stare şi să nu îşi piardă valabilitatea.

Adresaţi-vă ambasadei/consulatului cel mai apropiat în cazul în care vă confruntaţi cu probleme consulare.


Comunicaţi toate datele dumneavoastră de contact.
Furnizaţi toate actele care sunt necesare pentru fiecare tip de situaţie în care solicitaţi sprijinul ambasadei/oficiului consular.

Pentru mai multe informaţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor din 7 iunie 2009, puteţi accesa site-urile următoarelor instituţii:

Biroul Electoral Central

http://www.bec2009pe.ro


Ministerul Afacerilor Externe

secţiunea „Alegeri europarlamentare 2009”

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=38838


Autoritatea Electorală Permanentă

secţiunea „Alegeri Europarlamentare”

http://www.roaep.ro


Parlamentul European

secţiunea „Alegeri 2009”

http://www.europarl.europa.eu/elections2009/default.htm?language=ro