Parlamentul României

Camera Deputaţilor

Comisia pentru comunităţile de români

din afara graniţelor ţării

COMUNICAT DE PRESĂ


În data de 10 noiembrie 2015, membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării din Camera Deputaţilor şi membrii Comisiei românilor de pretutindeni din Senat s-au întrunit în şedinţă comună pentru a aduce clarificări la proiectul de Metodologie privind organizarea alegerii delegaţilor la Congresul Românilor de Pretutindeni, înaintat de Comisiile de specialitate.

În cadrul şedinţei s-a analizat dimensionarea efortului bugetar şi logistic ce revine organizatorului precum şi stabilirea atribuţiilor Secretariatului tehnic al Congresului.

La şedinţa comisiilor reunite a participat în calitate de invitat domnul Angel Tîlvăr ministru delegat pentru relaţiile cu românii de peste hotare.

În urma şedinţei comisiilor reunite s-a aprobat Metodologia privind organizarea alegerii delegaţilor la Congresul Românilor de Pretutindeni.

La propunerea vicepreşedintelui de Comisie şi preşedintelui de şedinţă, Mircea Dolha,  s-a votat cu unanimitate de voturi un total de 300 de participanţi şi propunerea de buget pentru organizarea Congresului Românilor de Pretutindeni ce urmează a fi înaintată spre aprobare conducerii Camerei Deputaţilor.

Secretariatul tehnic al Congresului urmează a fi stabilit de conducerea Camerei Deputaţilor.

VICEPREŞEDINTE DE COMISIE ŞI PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Mircea Dolha