Informăm pe toţi cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în Belgia că la 1 aprilie 2016 s-a deschis perioada legală pentru înscrierea alegătorilor în Registrul electoral pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate. Toţi cetăţenii români din Belgia care doresc să beneficieze de noile facilităţi privind votul în străinătate se pot informa asupra acestora (pliant explicativ)

şi se pot înregistra în Registrul electoral prin intermediul Ambasadei României în Belgia, conform detaliilor precizate mai jos.

Pot vota în Belgia la alegerile pentru Parlamentul României din 2016 doar cetățenii români care dovedesc domiciliul sau reședința în Belgia. Pentru votul prin prin corespondenţă sau votul la o secție de votare mai apropiată, înscrierea în Registrul electoral se face fie prin depunerea directă, personal, fie prin transmiterea prin poștă, la Ambasada României în Regatul Belgiei, Rue Gabrielle no 105, 1180 Uccle, a următoarelor acte:

cerere tip scrisă, datată şi semnată;

- copia paşaportului cu menţionarea statului de domiciliu, în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, respectiv o copie a actului de identitate şi o copie a documentului care dovedeşte dreptul de şedere, eliberat de autorităţile belgiene, mai exact unul din următoarele acte de atestare a domiciliului/reşedinţei (cf. Ordinului ministrului afacerilor externe, nr 500/21 martie 2016):  

  • Permis de şedere temporară tip E
  • Permis de şedere permanentă tip E+
  • Atestat de înregistrare la primărie pentru şedere temporară
  • Atestat de înregistrare la primărie pentru şedere permanentă
  • Carte de identitate pentru străini
  • Certificat de înregistrare în registrul străinilor
  • Certificat de înregistrare

Pentru mai multe informații puteţi consulta Ghidul alegatorului român din străinătate sau pagina MAE dedicată votului în străinătate care se actualizează permanent.

Dacă aveţi nelămuriri legate de procedura de înscriere şi documentele necesare, vă rugăm să scrieţi un mail la .

 

sursa : http://bruxelles.mae.ro/local-news/940