Parohia Ortodoxă Română Sfântul Nicolae din Bruxelles inițiază organizarea unui proiect educativ constituit dintr-o creșă și o grădiniță la Bruxelles, cu program trilingv (română, franceză, flamandă). Locația avută în vedere se află în zona primăriei din Uccle (vezi imaginile alăturate) şi beneficiază de săli generoase şi 2000 m2 de grădină.

Proiectul educativ va fi axat pe cultivarea valorilor românești și europene accentuând pe susținerea  integrării în mediul școlar de limbă franceză și flamandă, astfel încât de la vârsta de patru ani și jumătate copiii să poată frecventa cu succes sistemul belgian de învățământ.

Creșa va funcţiona în regim privat, cu tarife standard stabilite de Office de la Naissance et de l'Enfance.

Grădiniţa va putea primi copii cu vârstă cuprinsă între doi  ani și jumătate şi patru ani și
jumătate şi va funcționa prin autofinanțare (taxa estimată fiind între 350 și 500 euro, în funcție de numărul celor înscriși).

Voici le calendrier prévisionnel des cours de roumain à l'Institut culturel roumain Bruxelles pour l'année 2015-2016. Les cours auront lieu à la Représentation permanente de Roumanie auprès de l’UE (Rue Montoyer 12, 1000 Bruxelles)

Le niveau A1 commencera Jeudi 1er octobre 2015, 18h30 – 20h30

Le niveau A2 – Mardi 29 septembre 2015, 18h30 – 20h30

Le niveau B1 – Lundi 28 septembre 2015, 18h30 – 20h30

Le niveau B2 – Vendredi 2 octobre 2015, 18h30 – 20h30

Le niveau avancé C1/C2 - Mercredi 30 septembre 2015, 18h30 – 20h30

Arthis – Casa de Cultura Belgo-Româna  organizeaza Cursuri de limba franceza, olandeza, engleza si  româna. Cursurile încep la 1 octombrie. Pentru mai multe informatii despre fiecare curs, vizitati site-ul nostru: www.arthis.org. Înscrierile se fac la Arthis, de marti pâna vineri, între orele 09:00-12:00 si 14:00-18:00

Pe langa faptul ca a oferit locatia din Rue Bourdon 100, Bruxelles 1180, ca si punct de colectare pentru ghiozdane donate de romanii din Belgia, FOODEX a decis sa doneze si 20 ghiozdane complet echipate!

Daca aveti cunostinta de cazuri, copii in familiile de romani din Belgia, ce au nevoie de un ghiozdan acum la inceputul noului an scolar, va rog sa ne transmiteti informatiile prin e-mail la

Deasemenea va rugam sa sprijiniti aceasta actiune donand in contul:

ROMBEL - Communauté roumaine en Belgique asbl
Rue Colonel Bourg 127/129, Boîte 15 1140 Evere
ING BANK Belgium, Swift BBRUBEBB
Cont: BE94 3631 3450 7314

Marti, 25 august 2015, s-a semnat acordul de parteneriat transnational dintre ROMBEL Asbl, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Confederatia Sindicala Nationala MERIDIAN, reprezentata de domnul Dumitru Fornea, membru in Comitetul Economic si Social European.

Proiectul „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin "Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni!"  a fost lansat la sfarsitul anului 2014 de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc.

Proiectul se adresează unui grup țintă de 210 persoane, personal al membrilor parteneriatelor transnaționale. Grupul țintă va participa la toate activitățile proiectului și se va implica în derularea celor 51 de parteneriate transnaționale încheiate între partenerii de proiect și organizații similare din țări ale Uniunii Europene, în scopul dezvoltării unei piețe inclusive a muncii pentru tineri.

351,8 miliarde de euro vor fi disponibili pentru proiecte de investiții ce vizează dezvoltarea regională și urbană, în perioada 2014-2020. Ești pregătit?

Mai mult de două treimi din populația Europei locuiește în zone urbane, iar tendința este de creștere. Ca și în cazul societăților comerciale, majoritatea o dețin însă orașele mici si mijlocii, chemate să soluționeze o serie de provocări generice, cum ar fi cele economice, de mediu, demografice și sociale, dar și o serie de provocări specifice cum ar fi cele legate de resurse, de capacități sau de localizare. Pot fi rezolvate toate aceste provocări doar prin implementarea unor strategii de dezvoltare urbană integrate sustenabile și incluzive?

În 12-15 octombrie 2015, Comitetul Regiunilor, împreună cu Comisia Europeană, prin DG Politică Regională și Urbană, dedică săptămâna OPEN DAYS dezvoltării regionale și urbane, pe parcursul căreia vor fi analizate provocările și oportunitățile generate de nou reformata politică de coeziune 2014-2020.

Orașe mici – provocări mari – soluții inteligente

Urmând șirul evenimentelor organizate în 2013 și 2014, ADR Nord-Est, în calitate de organism intermediar regional pentru POR în România, vă propune în cadrul OPEN DAYS o dezbatere publică cu tema „Modernizarea orașelor europene mici și mijlocii prin măsuri inteligente și durabile – provocări actuale și perspective pentru viitor”. Evenimentul va avea loc în data de 14 octombrie 2015 la Comitetul Regiunilor (Sala JDE 62, Jacques Delors Building, Rue Belliard, 99-101).