Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi a acordat marti trei titluri academice Doctor Honoris Causa unor profesori din Franţa şi Belgia .  Este vorba despre profesorii Jean - Pierre Paul Celis, de la Universitatea Catolică din Leuven, Belgia, Pierre Georges Michel Ponthiaux, de la Şcoala Centrală din Paris, Philippe Raoul Jacques Marcus, de la Şcoala Naţională Superioară de Chimie din Paris.

Jean-Pierre Paul Celis este director al Centrului de cercetare Chimia şi Ingineria Materialelor care cuprinde mai mult de 50 cercetători în cadrul Departamentului de Metalurgie şi Ingineria Materialelor al Universităţii Catolice din Leuven.

A publicat, până în prezent 477 lucrări ştiinţifice, din care 308 în reviste de cercetare ştiinţifică cu recunoaştere internaţională. Dintre domeniile fundamentale de cercetare avansată se evidenţiază: Ingineria materialelor pentru aplicaţii în chimie, Modificarea suprafeţelor materialelor (filme şi acoperiri), Depunere electrochimică şi anodizare, Degradarea materialelor (coroziune, frecare şi uzură, adeziune), Tribologie (frecare uscată, tribocoroziune şi nanotribologie), Electrochimie şi tribochimie.

Pierre Georges Michel Ponthiaux este membru marcant al comunităţii ştiinţifice din Franţa, profesor deosebit de apreciat prin activitatea sa academică şi ştiinţifică, recunoscut în toate centrele cu tradiţie universitară din Franţa.

Profesorul Pierre Georges Michel Ponthiaux este preşedinte al Comisiei de Tribocoroziune a Centrului Francez de Anticoroziune (CEFRACOR) şi Expert pentru tribocoroziune în cadrul Direcţiei Generale pentru Armament din Franţa.

Rezultatele cercetării ştiinţifice s-au concretizat în peste 290 de lucrări publicate, din care peste 100 de lucrări în reviste recunoscute pe plan internaţional. Sunt de evidenţiat lucrările destinate ingineriei suprafeţelor în direcţia studiului tribocoroziunii, publicate în reviste de prestigiu.

Philippe Raoul Jacques Marcus are un mare număr de lucrări publicate care cuprind rezultate de certă valoare ştiinţifică ale muncii acestuia.

A publicat în reviste ştiinţifice şi volume ale unor manifestări ştiinţifice peste 300 de articole ştiinţifice, din care 211 în reviste de cercetare ştiinţifică cu un coeficient foarte ridicat de impact indexate ISI, cu un număr de peste 3610 citări.

Este autor a 30 capitole în diferite cărţi de specialitate publicate în perioada 1980 - 2008, remarcându-se prin cele două tratate de specialitate în domeniul coroziunii, chimiei şi electrochimiei suprafeţei, ştiinţei materialelor.

Philippe Raoul Jacques Marcus a încurajat şi asigurat încă din anul 1997, stabilirea unor legături interacademice fructuoase ale cadrelor didactice şi studenţilor între „Ecole Nationale Superieure de Chimie Paris şi Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi în domeniul ştiinţei şi ingineriei materialelor.
 
 
sursa: adevarul.ro