Invitatul RomBel este astazi domnul Dragoș Dan, Ministru plenipotenţiar – şeful Secţiei Consulare din cadrul Ambasadei României in Belgia.

Bună ziua domnule Consul și vă mulțumim că ați acceptat să acordați, în exclusivitate, un interviu pentru RomBel – comunitatea virtuală a românilor din Belgia!

RomBel – Domnule Consul, începem interviul nostru cu rugămintea de a vă prezenta pe scurt activitatea dumneavoastră diplomatică de până în prezent. De cât timp lucrați în cadrul Secției Consulare din Bruxelles?

Dragoș Dan – Lucrez ca diplomat in cadrul Ministerului Afacerilor Externe din anul 1991, perioadă în care am avut misiuni permanente în Franţa, Elveţia şi Canada. Din noiembrie 2008 până în august 2011, când am fost trimis în misiune la Ambasada României la Bruxelles, am îndeplinit funcţia de director adjunct al Direcţiei Relaţii Consulare.

RomBel – Asa cum bine știți în anul 2009 RomBel a editat și publicat prima ediție a Ghidului românului în Belgia urmată în anul 2013 de cea de a doua ediție. Considerați util acest Ghid pentru românii din Belgia? Este Ghidul în vreun fel de ajutor în activitatea dumneavoastră de la Secția Consulară? Ce credeți că ar trebui adăugat în viitoarea ediție a Ghidului?

Dragoș Dan – Aş compara ghidul românului în Belgia cu o „busolă” pusă la dispoziţia noului sosit pe aceste meleaguri, care nu numai că-l orientează în demersurile sale cu mediul instituţional, dar constituie şi un loc virtual de întâlnire, în care se pot schimba impresii şi împărtăşi experienţe.  Expatrierea temporară sau pe durată indefinită implică o serie de schimbări majore în existenţa unei persoane, iar lipsa de informaţie, lipsa de repere într-un mediu nou sau puţin cunoscut poate conduce adesea la experienţe nefericite sau la pierderea unor oportunităţi.


Înainte de apariţia ghidului, multe dintre informaţiile incluse în acesta, era solicitate ambasadei, chiar dacă o parte dintre ele nu intrau în sfera de atribuţii ale misiunii.  În prezent, majoritatea informaţiilor care nu sunt de natură strict consulară pot fi găsite în ghid, ceea ce-i scuteşte pe cei interesaţi să mai sune la secţia consulară, unde posturile telefonice sunt suprasolicitate.

Actualizarea în continuare a ghidului va da încredere utilizatorilor că datele sunt aduse la zi, confirmându-l ca un instrument fiabil.

RomBel – Conform ulimelor date statistice numărul românilor care locuiesc legal în Belgia a crescut de la 4.069 în 2003, la 50.906 în 2013.....la acest număr se adaugă desigur cei care trăiesc în Belgia fără a fi inregistrati la administratiile locale de aici. Este  Secția Consulară pe care o conduceti pregatită să proceseze cererile tot mai numeroase venite din partea românilor din Belgia? Cum faceți față acestei creșteri? Ce măsuri organizatorice ați luat sau veți lua în viitor?

Dragoș Dan – Din datele primite de ambasadă de la Oficiul pentru străini,  la data de 9 septembrie 2013, in Belgia erau înregistraţi ca rezidenţi 54.963 de cetăţeni români, număr în care nu erau incluşi şi cei care dobândiseră cetăţenia belgiană.  Pentru a putea răspunde solicitărilor în creştere, la cererea ambasadei, Centrala a aprobat ca echipa consulară să fie suplimentată cu doi funcţionari consulari.

Pana în anul 2007 sala de primire a publicului la secţia consulară se afla intr-un garaj reamenajat.  În prezent spaţiul este de câteva ori mai mare, dar uneori, în zilele de mare aglomeraţie, devine totuşi insuficient. Existenta mai multor ghişee ar fi binevenită, dacă structura clădirii ar permite acest lucru.  Soluţia optimă, propusă Centralei Ministerului Afacerilor Externe, ar fi relocarea secţiei consulare într-o clădire mai mare, cu destinaţie de birouri, spaţiul actual fiind unul rezidenţial, reamenajat.

Situaţia de la Bruxelles nu este singulară. In condiţiile în care un număr din ce in ce mai mare de cetăţeni români se află temporar sau permanent în străinătate, solicitările de servicii consulare s-au multiplicat exponenţial, fără ca personalul consular să urmeze acelaşi trend. Spre exemplu, noul sistem e-Pass, care permite o evidenţă modernă, pe baza înregistrării datelor biometrice,  a mărit timpul de preluare a unei cereri de paşaport de peste patru ori;   în cazul nou născuţilor preluarea fotografiei, acceptată tehnic de sistem, necesită chiar mai mult timp, ceea ce deranjează adesea persoanele care urmează.

În mod similar, odată cu introducerea noului sistem e-Visa, care impune înregistrarea datelor biometrice, timpul de preluare a cererilor s-a majorat substanţial.  Totodată trebuie menţionat faptul că în prezent la misiunea noastră se preiau şi cererile de viză din Luxemburg.

Aglomeraţia este generată în parte şi de neglijenţa sau lipsa de prevedere a multora dintre concetăţenii noştri care constată  cu câteva zile înainte de Sărbători sau de plecarea în vacanţă că atât paşaportul cât şi cartea de identitate sunt expirate, adesea cu mult timp în urmă.  Este edificator faptul că în luna ianuarie programările pentru reînnoirea paşaportului se puteau face peste 2-3 zile, iar acum, când se apropie Paştele, programările sunt posibile doar peste o lună.  Pentru a nu se confrunta cu astfel „vârfuri de sarcină”, create artificial, autorităţile belgiene au găsit o rezolvare simplă: au majorat cu peste 300% preţul la paşaportul eliberat în regim de urgenţă. Noi nu avem în vedere o astfel de opţiune, dar căutăm o soluţie pentru evitarea blocajelor determinate de aşa zisele „urgenţe” ivite mereu în perioadele menţionate.

Cu echipa de care dispunem în prezent, căutăm să rezolvam un număr cât mai mare de cereri, fără a afecta însă calitatea lucrărilor.

RomBel – De fapt cum se desfașoară o zi de muncă la Secția Consulară? Există un program cu publicul afisat la intrare si pe site..... ce se intâmplă când publicul nu are acces? Sunteți în pauză?

Dragoș Dan – În programul de lucru cu publicul afişat la intrare şi pe pagina web a misiunii se preiau cererile. Acestea trebuie înregistrate şi tehnoredactate, astfel încât în după amiaza aceleaşi zile să poată fi semnate de mandant şi de consul, pentru a fi eliberate. La ora 12 încetează doar accesul în secţia consulară. Activitatea cu publicul continuă adesea până la orele 13,30 – 14,00, atunci când se termină preluarea cererilor tuturor persoanelor aflate in sală. Nimeni nu a fost dat afara la ora 12. Din acest motiv, în perioadele aglomerate s-a întâmplat ca în intervalul de timp dintre preluarea cererilor şi cel al eliberării actelor să nu poată fi procesate toate actele notariale.

În România, un birou notarial cu doi notari si 2-3 stagiari preia zilnic 10-12 cereri, iar procurile sau actele de succesiune nu se eliberează în aceeaşi zi. Secţia consulară a Ambasadei de la Bruxelles eliberează zilnic 30-35 lucrări notariale, la care se adaugă actele de stare civilă, de cetăţenie, paşapoarte, verificări de identitate, vize, formalităţile premergătoare vizitelor de delegaţii oficiale în Belgia sau care tranzitează spaţiul aerian al Belgiei, şi altele.  În plus, având în vedere că mulţi cetăţeni români nu au acces la internet sau fax, spre deosebire misiunile  statelor occidentale, secţia noastră consulară oferă informaţii telefonic, de luni până joi, timp de două ore.

Zilele de vineri sunt afectate întâlnirii cu autorităţile locale, vizitelor la cetăţenii români aflaţi în penitenciare, depunerii jurământului de către cetăţenii români care redobândesc cetăţenia română şi încheierii de căsătorii.

În ceea ce mă priveşte, se întâmplă foarte rar să îmi închei programul înainte de orele 20 sau să nu lucrez în week end.

RomBel –Credeţi că noi, românii din Belgia, putem avea o comunitate unită, o comunitate exemplu pentru cei din jur? Sau este o utopie?

Dragoș Dan – Pentru a putea vorbi despre o comunitate, trebuie să existe proiecte comune, să existe interacţiune şi dorinţa de a-ţi afirma identitatea. Datorită unor oameni inimoşi şi cu iniţiativă, românii din Belgia se pot întâlni în cadrul unor asociaţii culturale, pot asculta ştiri la postul de radio recent înfiinţat la Bruxelles, pot urmări spectacole în limba română, pot merge la un lăcaş de cult în tradiţia familiei. Toate acestea reprezintă condiţia necesară, dar nu şi suficientă ca să se poată vorbi de o comunitate unită. Cu siguranţă că sentimentul de apartenenţă la comunitate şi afirmarea acestuia vor fi mai puternice, atunci când faptele cu conotaţii negative atribuite conaţionalilor noştri nu vor mai constitui subiecte pentru mass-media.

RomBel - De ce credeţi că are nevoie România în această perioadă? Ce poate oferi României diaspora din Belgia?

Dragoș Dan – Prin felul cum muncesc, cum se afirmă cultural, cum asimilează valorile țării în care trăiesc fără a-şi pierde identitatea, românii din diaspora pot da imaginea reală a țării de unde vin, alta decât cea vehiculată în tabloide.

RomBel - În prezent, doar cel mult 5% -10% dintre românii aflaţi în străinătate voteaza. Ce părere aveţi despre introducerea in viitor a votului prin corespondenţă / electronic pentru cetăţenii români din diaspora?

Dragoș Dan – Este evident că votul prin corespondenţă sau cel electronic ar spori numărul votanţilor, dar şi acum, persoanele cu adevărat interesate, preocupate de soarta comunităţii  îşi exercită cu responsabilitate această datorie civică.  La noi, chiar în condiţiile votului clasic, există încă multă suspiciune. Pe rolul instanţelor se află în prezent mai multe procese având ca obiect frauda electorală. În opinia mea, prioritatea numărul unu este operaţionalizarea unor măsuri care să elimine orice îndoială privind corectitudinea exercitării dreptului la vot, inclusiv prin corespondenţă sau electronic, astfel încât cetăţenii să aibă garanţia că rezultatele alegerilor reflectă opţiunea lor.

RomBel – Un mesaj de final pentru cititorii Rombel?

Dragoș Dan – După cum se ştie, la data de 25 mai a.c.  vor avea loc alegerile pentru Parlamentul European, eveniment la care îi invit pe români să participe într-un număr cât mai mare. Detalii privind secţiile de votare, intervalul orar în care se poate vota, actele de identitate cerute şi dispoziţiile legale în materie vor fi postate pe site-ul misiunii noastre şi cel al M.A.E.,  după stabilirea ultimelor detalii de către Autoritatea Electorală Permanentă.

Totodată profit de ocazie ca să le urez cititorilor dumneavoastră un Paşte fericit, alături de cei apropiaţi !

Vă mulțumim și vă dorim succes și sănătate!

Pentru RomBel, Cornel Radu-Loghin
Bruxelles - 25 martie 2014