Invitatul RomBel este astăzi domnul George Mihai Matei, Director General Maty Express.

O companie româneacă cu tradiṭie, dezvoltată iniṭial ca afacere de familie, Maty Express intră pe piaṭa din Belgia din această primăvară. Fiind poziṭionată pe curierat internaṭional în urmă cu 20 de ani, odată cu valurile românilor plecaṭi să muncească în Europa, Maty Express a evoluat organic, treptat ṣi simultan cu nevoile de curierat manifestate de compatrioṭii noṣtri din Spania.

Deṣi piaṭa principală este cea a românilor din Spania, în ultimii doi ani, Maty Express a investit masiv în infrastructură ṣi imagine pentru a extinde serviciile de curierat ṣi în celelalte ṭări în care avem comunităṭi importante de români. Astfel, primul trimestru al anului 2015 îl reprezintă introducerea serviciilor de curierat pentru comunitatea noastră din Belgia.

RomBel: Buna ziua, domnule Matei, aṣ începe cu o întrebare mai generală – de ce aṭi ales să vă extindeṭi pe piaṭa din Belgia?

George Matei: Bună ziua, vă mulṭumesc în primul rând pentru atenṭia RomBel fata de ce se intâmpla in comunitatea româneasca din Belgia. Aṣ răspunde întrebării dumneavostra pornind de la un alt aspect care este grăitor pentru noi toṭi. În cei 20 de ani de când activăm pe piaṭa de curierat internaṭional, una dintre caracteristicile majore ale comunităṭilor româneṣti este dezvoltarea rapidă, uṣurinṭa în adaptabilitate ṣi necesitatea de a fi în legătură cât mai strânsă cu cei de-acasă.

Poate este o caracteristică a noastră, a românilor, însă pot să vă spun cu certitudine că familia dar ṣi ṭara ca atare - România, aṣa cum este încă ṭara noastră, cu bune ṣi cu rele, reprezintă pilonii centrali ai comunităṭilor de români oriunde s-ar afla. Fix din această pricină, având experienṭa unei pieṭe în care comunitatea noastră a contribuit masiv la PIB – Spania (în ciuda lipsei de reprezentare ṣi de protecṭie a României ṣi românilor dincolo de hotare), am decis, încă din 2014, să ne orientăm atenṭia către compatrioṭii noṣtri din Belgia care, aṣa cum vedem, sunt foarte frumos organizati în jurul unei comunităṭi omogene ṣi foarte harnice.


Din acest motiv considerăm că este extrem de oportun să punem la dispoziṭie serviciile noastre comunităṭii de români din Belgia oferindu-le accesul la serviciile de curierat Maty Express.

RomBel: Ce servicii de curierat le oferiṭi românilor din Belgia, domnule Matei?

George Matei: Ȋn primul rând le punem la dispoziṭie serviciile noastre generale de curierat Belgia – România ṣi retur. Pentru comunitatea noastră de aici avem două pachete de tarife extrem de atractive care sunt exprimate în două variante. Pachetul economic, pentru clienṭii care doresc să expedieze ṣi să ridice coletele de la punct fix (cu tarife fixe pornind de la 10 euro între 1-3 kg ṣi terminând cu tarife foarte accesibile de 1,25 euro/kg pentru coletele de peste 20 de kg). De asemenea, punem la dispoziṭia clienṭilor noṣtri ṣi pachetul care defineṣte business-ul Maty Express – adică livrarea la domiciliu, cu preṭuri între 20 de euro pentru coletele până în 3 kg ṣi cu tarife care coboară până la 1,25 euro/kg plus taxa de livrare la domiciliu de 10 euro indiferent de greutatea coletului. Bineînṭeles, trebuie să subliniem faptul că, proporṭional cu creṣterea grutăṭii coletului, taxele fixe de livrare la domiciliu sunt micṣorate.

RomBel: Care este filozofia de business a companiei dumneavoastră?

George Matei: Vă mulṭumesc pentru această întrebare ridicată la fileu...... Filozofia noastră de afaceri este orientată către client ṣi către necesităṭile sale ṣi a fost alcătuită pas cu pas, în anii de când activăm în piaṭa de curierat. Aṣadar, cea mai bună sinteză a misiunii noastre se regăseṣte în sloganul brandului Maty Express – Livrăm bucurie. Acasă.

Acest lucru ne-a definit ca echipă, misiune ṣi viziune. În jurul conceptului de casă ṣi acasă am centrat valorile Maty Express ṣi la fiecare nivel al companiei ne străduim să-l respectăm. Până la urmă, în ciuda lipsei politicilor externe ṣi a unui brand de ṭară care să sprijine reputaṭia ṣi percepṭia românilor în străinătate, comunităṭile de români, oriunde s-ar afla, au creat plus valoare ṣi au miṣcat în bine lucrurile. Din păcate, tocmai din cauza lipsei de reacṭii diplomatice, în media tradiṭională sunt exploatate, cu precădere, doar stirile negative pricinuite (ṣi) de români, mai ales în Europa, care nu ne fac cinste. Dar, din  fericire, acestea sunt cazuri izolate, nu reprezintă nicidecum norma. Tocmai din acest motiv, credem cu tărie că, pentru una ditre cele mai puṭin fericite naṭiuni din Europa ṣi din lume, avem nevoie masivă de bucurie, nu numai declarativ, ci cât se poate de pragmatic si functional. Avem nevoie, la un moment dat, să ne uităm în oglindă ṣi să credem cu tărie în noi ṣi în identitatea noastră, avem nevoie de încredere în forṭele ṣi valorile proprii. Pentru că, dincolo de toate, fie că lucrăm în Belgia, în Franṭa sau în Spania, românii produc ṣi antrenează valoare, modestie ṣi seriozitate.

RomBel: Unde pot, românii din Belgia, depune ṣi ridica coletele destinate celor de acasă?

George Matei: În primul rând la partenerul nostru din Belgia, la magazinul Haiduc din Anderlecht. Coletele se pot depune de joi până sambata 16:00 – 18:00 si duminica 12:00 – 16:00. De asemenea, invităm toṭi românii din Belgia să acceseze cu încredere website-ul companiei – www.matyexpress.com unde, de asemenea, pot trimite direct comenzi. Bineînṭeles, vă stăm la dispoziṭie ṣi telefonic (0495 99 55 83), pentru ridicarea coletelor de la domiciliu. În aceeaṣi măsură, pentru urmărirea stadiilor expediṭiei, fiecare client Maty poate urmări stadiul livrării tot pe site-ul nostru prin intermediul programului de Awb tracking.

RomBel: Cu ce vă diferenṭiaṭi de concurenṭă, domnule Matei?

George Matei: În primul rând, unul din atributele noastre este atenṭia către client ṣi dezvoltarea continuă a infrastructurii pentru a le oferi clienṭilor noṣtri servicii din ce în ce mai performante. Pe de altă parte, suntem printre puṭinele companii de curierat care s-au diferenṭiat prin colete transportate chiar la domiciliul destinatarilor noṣtri pentru că ṣtim foarte bine că nu este tot timpul foarte plăcut să ridici coletul dintr-un anumit loc sau sa astepti afara in frig poate ploaie, sa soseasca pachetele. Tot din orientarea catre client a aparut anul acesta ṣi posibilitatea de a urmari stadiul coletelor on-line, o dovada de transparenṭa ṣi de incredere in sistemul nostru. Treptat, strategia noastră de business se va regăsi ṣi online cu o prezenṭă din ce în ce mai amplificată astfel încât să vă oferim modalităṭi din ce în ce mai uṣoare ṣi prietenoase de a expedia acasă  nu numai colete ci, bineînṭeles bucurie.

Vă dorim succes!

Pentru RomBel
Cornel Radu Loghin
1 aprilie 2015