Drept de munca pentru partenerul unui independent

Soţia/soţul unui independent care are drept de şedere, se poate angaja cu permis de munca B în orice meserie, nu numai în meseriile critice. Angajatorul va depune o cerere pentru obţinerea unui permis de munca B, care de fapt este o formalitate şi dureaza doar câteva zile, pentru ca nu se va mai cerceta daca acel angajator a încercat sa-şi gasesca întâi angajaţi pe piaţa de munca belgiana. Angajatorul depune dosarul la cel mai apropiat VDAB, ACTIRIS sau FOREM, care dupa verificare îl trimite la Serviciul de emigrari de la Ministerul Muncii. Pentru au-pair, stagiari şi tehnicieni specializaţi se trimite dosarul direct la Ministerul Muncii. Mai multe informaţii: www.vmc.be.

Cunoaşteţi o meserie dar nu aveţi diploma?

O modalitate de a avea acces la un job este prin intermediul TITLULUI DE COMPETENŢA (fr: "Titre de compétence"); în cazul în care cunoaşteţi o meserie dar nu aveţi diplome sau certificate care va atesta calificarea, puteţi cere recunoaşterea competenţei profesionale (daca sunt mai multe meserii, validarea se face pentru fiecare în parte). Procedura de recunoaştere este gratuita şi are loc într-unul din centrele de validare agreate de pe teritoriul Regiunii Wallone sau din Bruxelles, fiind urmata de susţinerea unei probe practice. În majoritatea cazurilor se cere un nivel bun de cunoaştere a limbii franceze, dar candidatul poate fi însoţit de un interpret daca el considera ca nu se descurca singur. Titlul de Competenţa este un document oficial care atesta cunoaşterea unei meserii. Validarea este necesara pentru a intra pe piaţa forţei de munca. Titlul este recunoscut de FOREM, ACTIRIS, dar va poate ajuta şi atunci când cautaţi un loc de munca direct sau prin interim. Informaţii suplimentare, inclusiv lista cu toate meseriile pentru care se poate obţine validarea se gasesc la adresa: www.cvdc.be, precum şi pe siteul: www.centresdecompetence.be.

 

Alegerea statutului de "ajutor de independent" ("conjoint aidant" franceza, "meewerkende echtgenoot" -neerlandeza)

Un independent are posibilitatea de a face reîntregire familiala, asigurând soţiei/soţului, respectiv familiei, condiţii legale de şedere în Belgia. Aşadar, daca unul din soţi este independent, celalalt poate lucra drept "soţ/ soţie de ajutor de independent", dar nu este obligatoriu. Actele partenerului se obţin în baza actelor şi a statutului independentului. Statutul de "ajutor de independent" este interesant în cazul în care: aveţi venituri mari din activitatea de independent şi doriţi sa treceţi o parte în sarcina soţiei/soţului; aveţi prea mult de lucru şi doriţi ca partenerul sa va ajute; partenerul doreşte sa lucreze alaturi de dvs. sau în sectorul de activitate prestat de dvs. Nu trebuie însa uitat ca acest statut impune plata cotizaţiilor sociale trimestriale de minimum 250 EUR sau dupa caz suma integrala de 600 EUR. Actele necesare sunt: paşaportul, certificatul de naştere şi cel de casatorie tip internaţional cu apostila, declaraţie din partea independentului din care reiese ca soţia/soţul este ajutorul sau şi circa 70 EUR taxa. Statutul se obţine în aceeaşi zi. Mai multe informaţii pe siteul: www.rsvz.be Dar ajutor de independent poate fi şi altcineva, nu exclusiv un membru al familiei. Independentul factureaza serviciul sau lucrarea prestata şi plateşte ajutorului pentru munca prestata, iar plata se trece pe cheltuieli. Persoana care ajuta face propria declaraţie de impozit, dar nu are nevoie de contabil şi nici nu poate face deduceri TVA pentru cheltuielile profesionale. Mai exista o varianta, aceea a ajutorului ocazional, pâna la maximum 3 luni pe an.

În principiu însa, acte pentru şedere legala se obţin şi fara a apela la acest statut, tot pe baza actelor independentului, prin declarare şi înscriere directa la comuna, primarie.

Exista o diferenţa:

ajutorul de independent este cel care lucreaza cu un independent, doar pentru ca nu are diploma de bacalaureat, altfel ar deveni de la început independent principal. Însa acesta plateşte ca orice independent contribuţia sociala integrala.

soţul sau soţia unui independent poate lucra ocazional în firma fara sa plateasca acele contribuţii; în cazul în care lucreaza constant în firma se poate afilia ca soţie/soţ de independent, cu obligaţia de a plati jumatate din contribuţia sociala; astfel, conjoint aidant = meewerkende echtgenoot. Independent complementar

O data obţinut statutul de independent şi toate avantajele ce deriva din acesta (de exemplu, acte de şedere) nu este recomandat sa renunţaţi brusc la statut, chiar şi-n condiţiile în care veţi avea o slujba ca şi angajat. Este posibil sa cumulaţi activitatea de salariat cu cea de independent -statutul de independent cu titlu complementar, pentru care trebuie sa prestaţi cel puţin jumatate de norma ca salariat.

Trebuie sa va afiliaţi la o companie de asigurare şi sa platiţi o cotizaţie trimestriala. Totuşi, nu se va plati cotizaţia daca câştigul net este inferior unui prag minimal de câştig. Puteţi deduce TVA-ul, dar trebuie facuta o declaraţie fiscala alaturi de unele obligaţii de contabilitate; totuşi, daca cifra de afaceri nu depaşeşte circa 5500 EUR/an, se poate plati ca taxa o suma forfetara, dar se pierde avantajul deducerii TVA-ului. În concluzie, statutul are avantajul simplificarii formalitaţilor administrative, singura obligaţie fiind depunerea anuala a unei liste cu clienţii înscrişi la administraţia fiscala. Contabilitate va fi redusa, dar atenţie, câştigurile obţinute din activitatea complementara se vor cumula cu celelalte obţinute şi vor fi taxate ca atare. Aşadar, aveţi dreptul sa lucraţi ca angajat -şi nu doar în meseriile de pe lista, puteţi sa va pastraţi activitatea de independent în auxiliar (independent complementar), nu vi se retrag actele dobândite (de exemplu, cartea de identitate pe 5 ani) şi puteţi primi şi şomaj. Pe de alta parte, daca sunteţi angajat pe perioada determinata şi intraţi în şomaj, dar va hotarâţi sa începeţi o activitate de independent, pastraţi dreptul la şomaj timp de 9 ani; deci, daca societatea proprie da faliment, dupa 1 pâna la 8 ani, puteţi intra direct în şomaj. În caz de faliment dupa 9 ani, trebuie sa prestaţi din nou un volum de munca ce difera în funcţie de vârsta. Mai multe informaţii despre cumularea statutului de angajat cu cel de independent complementar, puteţi afla pe pagina web: www.rsvzinasti.fgov.be.

Un subiect contradictoriu este cel al "falsului" independent, care factureaza doar pentru o singura firma. Dar în principiu exista jurisprudenţa în domeniu, deci nu ar trebui sa fie o problema daca lucraţi cu o singura firma ca independent. În multe societaţi exista colaboratori independenţi cu norma întreaga! Cel mai simplu exemplu - medicii care lucreaza la un singur spital, sunt independenţi la un singur loc de munca. În Belgia nici un medic nu e salariat al spitalului (excepţie fac cadrele universitare din spitalele universitare). Important e sa fiţi în regula cu cotizaţiile sociale, taxele la fisc şi declaraţiile de TVA! Va sfatuim sa va înconjuraţi de specialişti în domeniul fiscal integri şi cu experienţa în Belgia (contabil, expert-contabil).

 

 Statutul de independent

Ce înseamna pe scurt a fi independent? Alegi singur pentru cine lucrezi, când şi cât vrei sa lucrezi, îţi plateşti toate contribuţiile sociale ce decurg din activitatea desfaşurata, îngrijirea medicala, asigurari, pensia, impozitele şi salariul... Mulţi angajatori prefera acest gen de lucratori pentru ca "angajarea" lor este mai simpla decât în cazul unui salariat. În cazul în care partenerul unui independent (soţ/soţie) nu lucreaza şi este considerat "în întreţinere", atunci vor exista anumite scutiri la impozit. La fel şi pentru copiii aflaţi în întreţinere. Atenţie, în general într-o familie în care ambii soţi lucreaza, impozitarea va fi mult mai mare.

Pentru înscrierea ca independent este necesara dovada ca aveţi noţiuni de gestiune. Diploma de Bacalaureat obţinuta înainte de 30.09.2000 este suficienta! Pentru ghişeul de întreprinderi nu mai este nevoie de traducere şi nici de apostilare, existând o convenţie între România şi Belgia care exclude aceste formalitaţi. Actele costa 73 EUR şi se obţin în aceeaşi zi, ceea ce reprezinta o mare diferenţa faţa de perioada anterioara. În Belgia numai câteva meserii (42 la numar) sunt reglementate şi protejate, celelalte pot fi practicate liber. Meseriile reglementate nu trebuiesc confundate cu profesiile libere -medic, farmacist, dentist, avocat, arhitect, contabil, traducator, notar, agent imobiliar, etc., care sunt protejate oricum. Pentru a practica aceste meserii trebuie o dovada de studiu a lor (diploma, certificat) sau a faptului ca aţi fost instruiţi -cunoştinţele teoretice pot fi înlocuite cu dovada cunoştinţelor practice. Se pot alege din start câte activitaţi (nereglementate) doriţi, cu cât mai multe cu atât mai bine, pentru ca ulterior daca vreţi sa adaugaţi o noua activitate, veţi plati de fiecare data cei 73 euro. Lucrator independent poate fi orice persoana fizica care exercita o activitate profesionala, pentru care nu încheie un contract de munca, deci nu este supus statutului de salariat. Activitatea poate fi prestata cu titlu exclusiv sau cumulata cu o alta activitate profesionala. Condiţii pentru independent: sa fie major, sa aiba naţionalitate europeana sau o carte profesionala. Activitatea de independent poate fi desfaşurata ca persoana fizica autorizata sau ca independent cu statut de asociat în cadrul unei societaţi. În cadrul acestui statut exista reguli bine determinate privind capitalul de pornire, formalitaţile de constituire, de gestionare, responsabilitaţile, modul de taxare, pierderile fiscale, încetarea activitaţii, faliment.

Prin definiţie, independentul nu este un salariat! ceea ce înseamna ca trebuie sa cotizeze singur la asigurarile sociale, sa se afilieze la o casa de asigurari sociale şi la un serviciu de asigurari de sanatate = mutualitate. Beneficiaza de un numar de întreprindere cu care va fi înregistrat la BCE, numar utilizat obligatoriu în relaţiile cu autoritaţile administrative şi judiciare sau cu alte persoane fizice. Cotizaţiile sociale sunt obligatorii şi aduc un minimum de protecţie sociala; ele sunt calculate nu pentru anul în curs, ci pe baza veniturilor profesionale nete obţinute cu 3 ani înainte. Astfel, din veniturile profesionale brute se deduc cheltuielile profesionale, iar venitul profesional net va constitui baza de calcul pentru stabilirea cuantumului cotizaţiilor sociale (de exemplu pentru anul 2009, cotizaţiile se vor stabili în funcţie de nivelul veniturilor profesionale din 2006). Cotizaţiile sociale se achita trimestrial, în caz de neplata pâna în ultima zi a trimestrului în curs, se aplica majorari. Anual, sumele sunt indexate în funcţie de nivelul de venituri. În primul an de activitate, cotizaţia se va plati forfetar, air dupa 3 ani se va recalcula în funcţie de veniturile obţinute în primul an de activitate. La începutul fiecarui an, se completeaza o fişa roz - "Listing des clients assujetis à la TVA" - lista cu clienţii pe care îi aveţi şi care au numar de TVA; se depune pâna în luna martie, altfel amenda este de 2.500 EUR. Lunar veţi plati asigurarea medicala - mutualitatea -şi anual o taxa pe sediul întreprinderii, unde se afla biroul firmei - chiar daca-i doar un simplu flat închiriat. În fiecare an, înainte de luna iunie veţi face declaraţia de impozit pe venit. Este recomandat sa faceţi un "varsamânt anticipat" în funcţie de veniturile obţinute (în plus, puteţi beneficia de reduceri de câteva procente ale impozitelor); în lipsa acestui varsamânt impozitul va fi majorat cu câteva procente.

Se pot urma şi cursuri de gestiune pentru independenţi, organizate şin limba româna, prin interpret, daca exista suficiente cereri. Dupa obţinerea numarului de întreprindere (care este acelaşi cu numarul de TVA) va prezentaţi la Ministerul Finanţelor, Direcţia de administraţie TVA, pentru a definitiva formalitaţile. În general, eliberarea cardului SIS de plastic de la mutualitate poate dura, dar între timp sunteţi asiguraţi şi va puteţi folosi de o dovada de asigurare medicala sub forma de hârtie A4.

Daca sunteţi înregistraţi pe activitatea de construcţii, mai exista o etapa: cererea unui numar de înregistrare ca şi antrepriza de conctrucţii (fr: "enregistrement comme entreprise de construction"). În practica, accesul la sectorul construcţiilor (prestaţii la particulari) este dificil fara acest numar. Daca aveţi numarul, puteţi factura cu TVA de 6%, daca nu, sunteţi obligaţi sa adaugaţi un TVA de 21%, deci lucraţi mai scump decât concurenţii dvs. În plus, daca antreprenorul este înregistrat, particularul care a comandat lucrarea poate beneficia de anumite prime acordate de catre stat. Daca lucraţi în sistemul "sous traitance" sau "co-contractant" atunci mai mult ca sigur ca partenerul va cere acest numar de înregistrare pentru facturile dvs care trebuie facute în regimul TVA 0%. Cererea de înregistrare se face la Comisia de înregistare (fr: "Commission d'enregistrement provinciale") de pe teritoriul provinciei unde sunteţi înregistrat ca independent. Acte necesare: de completat un formular special, copii dupa extrasul de activitate de independent, numarul de TVA, carte de identitate, cazier. Extrasul de cazier judiciar nu trebuie sa fie mai vechi de 6 luni de la data eliberarii. Formalitatea va dura circa o luna, iar Comisia va trimite prin scrisoare recomandata numarul de înregistare.

Toate cheltuielile legate de activitatea profesionala sunt deductibile de impozit. Puteţi alege sa fiţi doar independent sau sa va deschideţi o societate, SPRL, respectiv BVBA- caz în care aveţi nevoie din start de un notar care redacteaza statutul societaţii, plus sa dispuneţi de capital social. Puteţi estima veniturile viitoare şi puteţi cere Casei de cotizaţii sociale sa platiţi de la început o taxa trimestriala mai mare, oricum sunt bani pe care nu-i pierdeţi şi, în plus, sunt deductibili de la impozit. Mai multe informaţii: www.asd.be, www.libredoser.be şi www.mineco.fgov.be.

Statutul de independent este pentru mulţi ceva gen "sperietoare", datorita taxelor şi mai ales a recalcularii care se face dupa primii 3 ani de activitate. Taxe se platesc în funcţie de venituri (câştiguri-cheltuieli) şi se percep de exemplu pentru 2007 în anul 2009. La început se plateşte contribuţia sociala în valoare de aproximativ 600 EUR/trimestru, adica o suma forfetara. Dupa al 3-lea an, se recalculeaza contribuţia şi eventual se mai plateşte ceva în plus sau se ramburseaza daca s-a platit prea mult. Independenţii reprezinta categoria cu cele mai mici pensii şi, în general, tot ce înseamna îngrijiri medicale costa mai mult. Interesaţi-va din timp la casa de asigurari sociale care sunt repercursiunile în caz de şomaj, de faliment sau boala, pentru ca pentru independeţi exista alte reglementari decât pentru salariaţi.

IMPORTANT! Începând cu primul trimestru al anului fiscal 2009 declaraţia TVA pentru societaţi şi lucratorii independenţi în Belgia se face electronic pentru persoanele care poseda o conexiune internet. Aplicaţia se numeşte Intervat şi poate fi accesata la adresa www.minfin.fgov.be, E services (exista versiuni în franceza şi neerlandeza). Puteţi testa aplicaţia cu ajutorul Url-ului de acceptare sau aveţi acces cu ajutorul unei carţi electronice de identitate, a unui lector de citire şi a unui program instalat pe PC. Detalii la http://readers.eid.belgium.be sau între orele 7:00-20:00 la telefon 02/788515.

Ca independent, daca aveţi probleme profesionale sau doriţi informaţii concrete, îndrumari, asistenţa sociala, exista Sindicatul Independenţilor - Syndicat des Independants et des PME, cu sediul central la 1332 Genval, Avenue Albert I-er 183, la nici 10 km de Bruxelles pe direcţia Wavre. Taxa de membru este 150€/an deductibila. Înscrierea se poate face şi on-line -mai multe informaţii pe www.sdi.be.

 

 

Expat -statutul fiscal al cadrelor straine

Regimul special de impozitare al cadrelor straine se aplica, în anumite condiţii, strainilor detaşaţi în Belgia în interes de serviciu sau angajaţi direct. Pentru a accede la acest regim special de expat, persoana interesata trebuie sa îndeplineasca o serie de condiţii:

- sa aiba naţionalitate straina (regimul nu se aplica persoanelor cu naţionalitate belgiana, chiar daca acestea au avut dubla naţionalitate)

- sa fie încadrat, ceea ce înseamna ca funcţia necesita cunoştinţe şi responsabilitaţi particulare; dar şi personalul specializat într-un anumit domeniu poate beneficia de regim special- este vorba în mod deosebit de acele persoane care au o specializare pentru care este dificil, sau chiar imposibil, de a se recruta din Belgia. Avantajaţi - cercetatorii care lucreaza în laboratoare sau centre de cercetare ştiinţifica belgiene sau straine

-exercitarea profesiei în Belgia trebuie sa fie de natura temporara

Unele indemnizaţii platite de catre angajator nu constituie remuneraţie impozabila pentru angajat, fiind considerate ca taxe pentru angajator. Angajatul strain îşi pastreaza calitatea de non-rezident, ceea ce înseamna ca nu este supus impozitului decât exclusiv pentru veniturile realizate în Belgia; remuneraţia aferenta activitaţii profesionale efectuate în strainatate nu este impozabila în Belgia. Dobândirea statutului de expat este supusa unei cereri unice introdusa de catre angajator, în maximum 6 luni de la prima zi a lunii urmatoare începerii activitaţii sau detaşarii în Belgia. Informaţii suplimentare se gasesc la adresele: www.mineco.fgov.be/enterprises şi www.expatica.com -Expatica: Europe’s leading lifestyle portal for internationals living abroad. Cererile trebuiesc depuse la: AFER -Bureau Central de Taxation Etranger; Boulevard Roi Albert II, 33 (North Galaxy Tour B7), 1000 Bruxelles; tel.02/5769002; fax 02/57617 78; e-mail: .

Pe scurt, avantajele statutului de expat sunt: chiria (fara a socoti şi cheltuielile de întreţinere) este deductibila din salariul impozabil, iar în cazul în care deveniţi chiar dvs. proprietarul locuinţei se poate deduce echivalentul unui procent din valoarea cadastrala; toate zilele lucrate în afara Belgiei (numarate printr-un mecanism special) nu se taxeaza (deci câştigul este brut "în mâna", pentru acele zile). Exista însa criterii foarte stricte pentru a obţine statutul de expat:

-angajatorul trebuie sa îndeplineasca anumite condiţii pentru a putea cere acest tratament fiscal şi tot el este singurul care are drept de a face cererea

-pentru se califica la statutul de expat, cel în cauza trebuie sa dovedeasca:

-1. la momentul primului contact cu angajatorul (interviul, de exemplu), era rezident în alta ţara decât Belgia

-2. are în continuare legaturi cu ţara în care a fost anterior rezident (de exemplu proprietate imobiliara, conturi, asigurari de viaţa sau de pensii private etc.) şi evident aceasta ţara nu trebuie neaparat sa fie ţara de cetaţenie.

În fapt, statutul de expat îmbina avantajele şi obligaţiile standard din sistemul belgian cu anumite avantaje fiscale suplimentare specifice statutului de non-resident fiscal. Un criteriu important este ca soţul/soţia sa nu aiba venituri în Belgia. Pe acest site veţi gasi o broşura care explica foarte bine statutul de expat: www.hrservices.be/ias/docs.

 

Declaraţia Limosa

Declaraţia obligatorie Limosa - înainte de a întreprinde parţial sau în întregime activitaţi în Belgia, ca angajat sau independent non belgian, trebuie sa declaraţi aceste activitaţi. Stagiarii care efectueaza parţial sau integral stagiul în Belgia trebuie de asemenea sa se declare. De la data de 1 aprilie 2007 a devenit obligatorie menţionarea activitaţii în LIMOSA, pentru toţi subantreprenorii straini care lucreaza temporar în Belgia (prin site-ul www.limosa.be, prin fax sau scrisoare). Cei ce se înscriu pot fi muncitori detaşaţi, stagiari sau întreprinzatori particulari independenţi. Şeful şi clientul (cel care da comanda) trebuie sa prezinte un L1 (= dovada de declaraţie) pentru fiecare strain detaşat care lucreaza în Belgia.

Urmatoarele documente sunt necesare:

1. L1, dovada declaraţiei date în Limosa pentru fiecare întreprinzator particular independent, angajat şi stagiar care lucreaza temporar în Belgia

2. Documentele de şedere valabile ale întreprinzatorilor particulari independenţi, angajaţii şi stagiarii care lucreaza temporar; este vorba despre anexa 3, anexa 22 sau un atestat de înmatriculare B sau un permis de şedere pentru rezidenţii Uniunii Europene.

3. Document valabil de detaşare E101 sau E102.

4. Autorizaţia de a munci într-un alt stat membru al UE.

5. Dovada de înscriere a întreprinderii din strainatate în PDOK (= sistemul de timbre în construcţii). PDOK este oficiul patronal de organizare şi de control al sistemului de asigurare a existenţei.

6. Certificat de aptitudini ca întreprinzator (cunoaşterea profesiunii şi gestiunea întreprinderii), trebuie sa corespunda reglementarilor privind stabilirea în Belgia.

7. Dovada de înregistrare ca antreprenor pentru lucrari în construcţii în Belgia.

8. Dovada de afiliere la un birou social. De preferinţa unul belgian.

Pe facturi trebuie sa fie menţionate urmatoarele: numarul de întreprindere, numarul dvs. din registrul de persoane fizice pentru o societate, numarul de înregistrare ca antreprenor, cel puţin un numar de cont bancar, data facturii, numarul de ordine, numele şi adresa dvs., forma juridica, numarul dvs. de TVA, numele, adresa şi numarul de TVA al clientului, data încheierii lucrarilor, descrierea lucrarilor executate, suma exclusiv TVA, norme TVA şi suma TVA, eventual şi motivul normei de TVA.

 

Permise de munca în 5 zile. Meseriile "critice”

Foarte multa vreme Belgia nu a fost considerata o destinaţie de top pentru românii aflaţi în cautarea unui loc de munca mai bine platit decât în propria ţara, dar lucrurile s-au schimbat, cei mai "favorizaţi" fiind românii cu înalta calificare. O astfel de categorie profesionala care patrunde mai uşor pe piaţa belgiana a muncii este personalul medical. Spitalele traverseaza o criza de angajaţi fara precedent, urmarea fiind importul de forţa de munca. Reprezentanţii firmelor de recrutare afirma ca cele mai multe sunt cererile de asistente medicale.

În cazul în care doresc sa ocupe un loc de munca într-una din meseriile critice -meserii pentru care piaţa belgiana a muncii este în imposibilitatea de a satisface oferta de locuri de munca -pentru obţinerea permisului de munca românii vor beneficia de o procedura accelerata şi simplificata de doar 5 zile, masura introdusa în 2006. Atenţie! Acest lucru este de multe ori pur teoretic, procedura fiind diferita în cele 3 regiuni: valona, flamanda şi regiunea Bruxelles. Practica ne arata ca aceste demersuri sunt aproape imposibil de realizat în 5 zile, datorita procedurilor birocratice. Procedura este urmatoarea: angajatorul belgian introduce la Administraţia regionala competenta, cererea de autorizare de ocupare, formular tip, la care anexeaza urmatoarele documente:

- copie a contractului de munca semnat de catre angajator, în cazul în care legea solicita un contract scris;

- copie a paşaportului lucratorului, daca acesta nu este în Belgia, sau o copie a documentului eliberat de primaria de resort care atesta situaţia legala de sejur a lucratorului, daca acesta este deja prezent în Belgia.

În principiu, autorizaţia de ocupare va fi eliberata în urmatoarele 5 zile lucratoare. Angajatorul trebuie sa înmâneze angajatului o copie a autorizaţiei, în aşteptarea eliberarii permisului de munca de tip B. Copia ţine loc de permis de munca provizoriu. Administraţia regionala va transmite permisul de munca, pentru a fi înmânat lucratorului, fie la administraţia comunala aferenta locului de rezidenţa în Belgia, fie la Administraţia comunala aferenta locului în care este stabilita întreprinderea, daca angajatul nu este înca rezident în Belgia.

Condiţiile au fost reglementate prin Decretul regal din 19 decembrie 2006. Informaţii suplimentare privind acordarea permiselor de munca pot fi obţinute de la: Ministerul Comunitaţii flamande -Administraţia locului de munca, Ministerul Regiunii Bruxelles - Administraţia Economiei şi Locului de Munca şi Ministerul Regiunii Valone -Direcţia Generala a Economiei şi a Locului de Munca.

În momentul actual, aceasta ar fi "harta" profesiilor care înregistreaza deficit de personal:

I. În Valonia: ingineri, învaţatori, asistenţi medicali, chimişti, farmacişti, biologi, funcţionari în asigurari, responsabili în gestionarea curenta a întreprinderilor, contabili, responsabili în vânzari şi produse, informaticieni, desenatori, tehnicieni în diverse domenii (auto, telecomunicaţii, etc.), operatori maşini-unelte, instalatori, tinichigii, carosieri, ţevari, fochişti, sudori, cazangii fier, electricieni şi asimilaţi, electromecanici şi asimilaţi, muncitori în industria lemnului, dulgheri, pictori, tâmplari, zidari, faianţari, bucatari, gestionari restauratori, patiseri/brutari, macelari.

II. În comunitatea germanofona: diriginte şantier, şef şantier, muncitor în extracţia şi prelucrarea pietrei, zidar şi faianţar, zugrav specializat în plafoane şi stucatura, betonist, turnator sapa, sticlar, dulgher acoperişuri, carmangeriu, tranşator, inginer IT, informatician, hotelier specializat, bucatar, ajutor bucatar, chelner, ajutor infirmier, tehnician agronom, muncitor în agricultura şi gradinarit, ajutor în zootehnie, şofer camion, muncitor în turnatorie, topitor, frezor, strungar, mecanic, lacatuş, asamblor şi montator maşini, lacatuş de reparaţii, mecanic auto, mecanic camioane, sudor, desenator tehnic, desenator în construcţii, electrician, electromecanic, electronist, macaragiu, asistent medical specializat, asistent medical licenţiat, secretara de direcţiune, secretara/ajutor secretariat, personal economic, personal juridic, personal contabil, personal bancar, cercetator în economie, personal coordonator, coordonator vânzari, personal gimnastica medicala, ergoterapeut, ajutor farmacist, învaţator în ciclul secundar, colaborator în serviciul extern, casier, vânzator, responsabil stoc, asistent social, consilier pentru probleme de munca şi profesionale, administrator imobil, şofer autobuz, personal pentru calcat.

III. În Flandra: inginer, asistent farmacist, personal medical şi de îngrijire calificat, desenator, tehnician, contabil, informatician specializat, responsabil în vânzari şi marketing, management general, responsabil producţie, lucrator agricol şi horticol, pietrar, marinar (pe apele interioare), şofer, ţesator, fabricant de ţipare, strungar, montator, instalator instalaţii sanitare şi încalzire centrala, sudor, tâmplar, dulgher, zidar, faianţar, stucatorist, meşter sticlar, ţiglar-şindrilar, tipograf, brutar, macelar, operator producţie alimentara, macaragist, maşinist şantiere.

IV. În Regiunea Bruxelles: arhitect (construcţii civile), inginer (în lucrari publice şi private), asistent medical, profesor de engleza în învaţamântul secundar inferior, învaţator în învaţamântul primar şi preşcolar, desenator în construcţii mecanice şi desenator în arhitectura, asistent social neerlandofon, tehnician în transmişii de date şi comutatii mecanice, tehnician în electronica, tehnician în climatizare, tehnician cu diploma (în electromecanica/construcţii/electricitate/electronica), contabil, informatician (inginer de soft, inginer de sistem, help desk, creator de site web, administrator de site web, webmaster, analist programator, programator, tehnician de întreţinere, gestionar de reţea), consilier de direcţie (cadru/ director comercial/director personal/analist financiar/responsabil de proiect), secretar, traducator, funcţionar în serviciul juridic, administrator de case de comerţ, instalator sanitar, electrician, tehnician în electromecanica, mecanic auto (electromecanic) şi camionagiu (mecanic de vehicule cu motor), montator de schele, zidar şi faianţar.

Pentru traducatori exista un deficit pe segmentul olandeza -franceza, franceza -engleza şi a combinaţiilor rare, cum ar fi de exemplu: din franceza/olandeza spre rusa, chineza, japoneza ....

 

Racordarea la utilitaţi

Gaz şi electricitate; apa

Pentru Bruxelles exista o singura societate furnizoare: SIBELGA -ELECTRABEL, Chausèe d'Ixelles 133, 1050, Bruxelles, Tel: +32 2 549 41 00, www.electrabel.be. Puteţi alege modul de facturare: lunar, bilunar, trimestrial. Primele dvs. facturi sunt facute pe baza consumului locatarului precedent. La intrarea în locuinţa se face citirea contorului şi se noteaza în documentul numit "Starea la faţa locului". De asemenea, cereţi de la societatea furnizoare de gaz/electricitate, sa va trimita un formular de citire a indexului. Formularul, semnat în 3 exemplare de catre parţi -din care un exemplar va fi trimis la societatea furnizoare, va sta la baza facturilor care se vor stabili pe numele dvs.

Pentru apa, exista tot o singura companie pentru Bruxelles: Compagne Intercommunale Bruxelloise d'Eau -www.cibe.be. Facturarea se face anual, în funcţie de consum dar şi de numarul de persoane înregistrate la adresa. Se plateşte apa consumata dar şi apa uzata.

Teledistribuţie -TV -Internet -Telefonie fixa şi mobila

Exista diferiţi furnizori, dar piaţa în general nu este foarte competitiva. Exista companii care ofera şi pachete complete: telefon, internet, cablu TV. În privinţa internetului, exista doar doua firme care deţin monopolul, chiar daca între timp au mai aparut şi unii furnizori mai mici, care acţioneaza mai mult local. De consultat ofertele lor pe internet: www.e-levenabe; www.voo.be; www.scarlet.be; www.tele2.be; www.telenet.be; www.belgiantelecom.be. Accesul la internet se face fie de pe o linie de telefon clasica, fie de pe o linie ADSL sau înca, în unele zone, via cablul de la televiziune. În general, nu puteţi alege dvs. personal operatorul prin cablu tv, depinde de zona geografica unde staţi. La Bruxelles, Gent, Leuven şi Aalst exista posibilitatea Clearwire -Instant Internet, nu necesita o linie de telefon clasica. O alta posibilitate de Internet instant este data de firme ca Mobistar - mini modemuri uşor de purtat în buzunar, oriunde.

Pentru televiziune, o alta soluţie ar fi instalarea unei antene satelit (aici poate fi avuta în vedere posibilitatea de a recepţiona şi canalele româneşti de televiziune) dar acest lucru este condiţionat de posibilitatea fizica de plasare a antenei precum şi de acordul primariei dar şi al proprietarului/asociaţiei de proprietari (exista primarii care nu permit instalarea antenelor satelit). În ceea ce priveşte telefonia fixa, pentru racordarea la reţea exista o singura companie: BELGACOM www.belgacom.be; dupa instalarea liniei puteţi face apel la serviciile altor furnizori, la alegerea dvs.

Pentru telefonia mobila - exista pe piaţa în momentul de faţa 3 mari operatori: PROXIMUS - www.proximus.be (legat de Belgacom), MOBISTAR - www.mobistar.be şi BASE- www.base.be. Este posibil sa schimbaţi operatorul pastrând însa numarul de telefon. Pentru convorbiri în România puteţi folosi www.ortelmobiel.be care are tarife foarte mici sau cabinele telefonice de la Internet-Cafe unde preţul este între 11-20 cenţi/minut. Alte posibilitaţi: prin apelarea unui numar al unei societaţi de telefonie www.belkraker.be sau www.directbellen.be - preţurile pentru România sunt de la 2 cenţi /minut, însa atenţie se pot schimba lunar. EuroVoice ofera servicii de telefonie VoIP la tarife reduse cu Roamnia si alte tari, permitand portabilitatea numarului si mobilitate. Pentru detalii accesati adresa web: www.eurovoice.ro sau tel: 0484 63 90 92 (in BE) sau 0317 10 00 71 (in RO)De asemenea, puteţi instala pe calculator programe care va ajuta sa sunaţi ieftin nu doar în România, ci şi spre multe alte destinaţii din Europa, de multe ori apelurile pe fix fiind gratuite: www.internetcalls.com; www.12voip.com; www.justvoip.com ; www.skype.com.