Politica de învaţamânt este organizata astazi de cele 3 comunitaţi. Doua grupuri iau iniţiativa: cel privat şi cel public (în care se încadreaza municipalitaţile, provinciile şi comunitaţile). Exista 3 mari reţele de învaţamânt: comunitar, liber subvenţionat -în mare parte catolic-şi învaţamântul oficial subvenţionat, care este organizat de provincii şi comune. Şcolarizarea obligatorie acopera 12 ani, de la 6 la 18 ani şi poate fi precedata de o "pepiniera" de educaţie, învaţamântul preşcolar (deocamdata nu este obligatoriu, însa indicat). Învaţamântul primar începe de la vârsta de 6 ani iar învaţamântul secundar cuprinde trei grade de vârsta şi începe de la 12 ani. Fiecare nivel are doi ani de şcoala. Anul I al primului nivel este în principiu comun pentru toate tipurile de studiu, iar începând cu al doilea an alegerile se diversifica. Învaţamântul secundar cuprinde învaţamântul secundar general, tehnic, artistic şi profesional. Învaţamântul superior (de la 18 ani, nu este obligatoriu) include universitaţi şi învaţamântul superior non-universitar. Instituţiile sunt grupate în mai multe reţele:
-şcolile subvenţionate de comunitaţile existente în Belgia -şcolile oficiale subvenţionate de catre primarii şi provincii -şcolile libere subvenţionate de catre stat, dar administrate privat
cum ar fi şcolile confesionale, şcolile metodice - Steiner, Montessori, Freinet, etc...

Ciclul preşcolar


Organizarea structurii sistemului educativ pentru copiii de vârste mici este în grija comunitaţii; aşadar, fie ca este vorba despre creşe sau doar supraveghere în afara orelor de program, instituţiile vor avea fie statut neerlandofon, fie francofon, ceea ce nu exclude ca personalul sa fie bi -sau multilingv. Structurile oficiale, agreeate, sunt controlate de "Kind en Gezin" (partea flamanda) şi "L'Office de la Naissance et de l'Enfant" (structura francofona); controlul se face la nivel de infrastructura, igiena şi programa pedagogica.

Pentru informaţii despre serviciile agreate în localitatea dvs., adresaţi-va la: KIND EN GEZIN, Guldenvlieslaan 67, 1060 Bruxelles (pentru Bruxelles şi Brabantul Flamand) - www.kindengezin.be şi Comite subrégional de l'Office de la Naissance et de l'Enfant, Boulevard Léopold 44, 1080 Bruxelles, Tel: 02/ 413.27.49. De obicei sunt organizate şi servicii de supraveghere ("garderie" în franceza), aşadar copilul poate ramâne în continuare la creşa (situaţie valabila şi pentru învaţamântul primar) şi dupa orele de program, în general pâna la ora 18:00. O buna adresa daca sunteţi în cautare de baby -sitting este: www.liguedesfamilles.be. Mai exista o posibilitate: femei care au în grija la domiciliul propriu un numar relativ mic de copii (neerlandeză -"onthaalmoeders", franceza ''mère d'accueil''). În ceea ce priveşte îngrijirea copiilor bolnavi, cea mai mare parte a mutualitaţilor au un serviciu de îngrijire la domiciliu, de aceea este indicat sa va interesaţi direct la respectiva societate.

 

Noi reguli pentru combaterea muncii la negru

Deputaţii europeni au votat în luna februarie 2009 poziţia formala a Parlamentului European referitoare la directiva privind angajarea de imigranţi ilegali. Directiva prevede sancţionarea angajatorilor de imigranţi ilegali în timp ce acestora li se vor oferi condiţii legale de munca. În cazurile cele mai severe, deputaţii solicita sancţiuni penale şi responsabilizarea companiilor pentru acţiunile sub-contractorilor. În Uniunea Europeana lucreaza între 4.5 şi 8 milioane de imigranţi ilegali în sectoare precum construcţii, agricultura şi turism.

Prezenta propunere de directiva, împreuna cu directiva privind returnarea şi cea referitoare la card-ul albastru pentru lucratorii cu înalta calificare profesionala, face parte din pachetul legislativ propus de Comisia Europeana, care are ca obiectiv general reducerea imigraţiei ilegale şi încurajarea celei legale.

Sancţiuni penale -Directiva prevede sancţiuni penale împotriva angajatorilor pentru infracţiuni repetate, angajarea unui numar mare de persoane care se afla într-o situaţie neregulamentara, practici de exploatare, daca angajatul este victima traficului cu fiinţe umane şi angajatorul cunosţte acest fapt sau daca angajatul este minor.

Recuperarea salariilor neplatite - Un angajator gasit vinovat trebuie sa returneze orice ajutor de stat primit în ultimii ani şi sa plateasca o amenda graduala în funcţie de numarul imigranţilor ilegali încadraţi. În plus, trebuie sa plateasca toate impozitele şi alte taxe pe care ar fi trebuit sa le achite daca lucratorul ar fi fost angajat legal, iar unde este cazul, costurile legate de returnarea imigrantului. Se presupune ca relaţia de munca este de cel puţin trei luni, cu excepţia cazului în care angajatorul sau angajatul pot dovedi contrariul. Deputaţii europeni au solicitat ca procedurile necesare pentru recuperarea salariilor neplatite sa fie automate şi sa nu necesite acţiuni suplimentare din partea angajatului. Europarlamentarii au pledat pentru ca statele membre sa stabileasca amenzi reduse pentru persoanele care folosesc serviciile imigranţilor clandestini în gospodariile particulare, asigurându-se însa ca nu are loc exploatarea acestora.

Depunerea unei plângeri - Parlamentul doreşte ca statele membre sa stabileasca un mecanism care sa ofere posibilitatea imigranţilor ilegali de a depune o plângere. Parţilor terţe desemnate de statele membre, precum sindicatele, ar trebui sa li se permita sa denunţe un angajator de imigranţi ilegali fara însa a exista riscul de a fi judecaţi din cauza faptului ca ar oferi asistenţa unei persoane care se afla în mod ilegal pe teritoriului statului membru. În cazul în care imigranţii ilegali coopereaza în procesul intentat angajatorului, aceştia vor putea obţine un permis de şedere pentru o perioada limitata.

Inspecţii eficiente -Statelor membre li se solicita sa întreprinda inspecţii regulate pentru a controla angajarea imigranţilor ilegali. Inspectorii trebuie sa solicite angajatorilor sa controleze valabilitatea permisului de şedere al angajaţilor non-UE şi sa informeze autoritatea naţionala competenta cu privire la orice noua recrutare a unor cetaţeni non-UE.

 

Contribuţii şi drepturi sociale, inclusiv pentru românii fara acte

Drepturile dvs. decurg din statutul pe care îl aveţi. Pentru angajaţi, legea belgiana conţine o serie larga de masuri de protecţie cum ar fi impunerea unui salar minim, a numarului de ore lucrate, încheierea de asigurari în caz de accident de munca, etc; este bine de ştiut ca inclusiv angajaţii fara documente beneficiaza de drepturi, iar pentru a le cunoaşte bine accesaţi pagina www.orcasite.be. Informaţiile se gasesc pe site şi-n limba româna, inclusiv un ghid de drepturi pentru angajaţii fara documente.

Pentru independenţi, protecţia este mai puţin prevazuta. Independenţii care provin dintr-o ţara membra UE nu sunt supuşi procedurilor speciale pentru obţinerea permisului de şedere, dar trebuie sa dovedeasca, în termen de 5 luni, ca au demarat o afacere, ceea ce implica nu doar obţinere de venituri ci şi achitarea taxelor catre stat.

În ceea ce priveşte angajaţii, patronul este cel care achita la ONSS toate contribuţiile sociale. Taxele sunt obligatorii şi va asigura drepturi: înscrierea la fondul de asigurare de boala, alocaţie pentru copii şi prima de naştere, concediu de boala platit, pensie, ajutor de şomaj. Independenţii au obligaţia sa-şi plateasca singuri la INASTI contribuţiile sociale. În plus, alocaţia pentru copii, prima pentru primul copil, precum şi pensiile sunt mai mici; nu se acorda nici o indemnizaţie de boala în prima luna a concediului de boala, iar ulterior se acorda o suma fixa pe zi, care nu reprezinta un procent din veniturile realizate de dvs, ca şi în cazul angajaţilor; nu exista dreptul la alocaţie de şomaj, ci doar la alocaţia de faliment (12 luni). Pentru mai multe informaţii consultaţi site-ul INASTI : www.rsvz-inasti.fgov.be.

Atât angajaţii cât şi independenţii pot beneficia de aceste drepturi, fara sa aiba obligatoriu un permis de şedere. Singura condiţie impusa este plata taxelor prevazute. Pentru a beneficia de rambursarea costurilor medicale şi a indemnizaţiilor de boala şi de alocaţie de concediu de maternitate, trebuie sa deveniţi membru la fondul de boala. Independenţii aflaţi în incapacitate de munca pe o perioada mai mare de 3 luni (cauzata de boala), pot solicita o ‘evaluare’ - îşi pastreaza aceeaşi asigurare de boala ca în cazul independenţilor activi, dar nu mai platesc contribuţii sociale.

Pentru ca şi persoanele fara documente legale sa poata beneficia de îngrijiri medicale este prevazuta procedura Ajutor Medical de Urgenţa; trebuie sa contactaţi CPAS-ul din area de domiciliu. Doar medicul este în masura sa aprecieze ce fel de ajutor medical este necesar, fiind nevoie în final însa de aprobare de la CPAS.

Dintre organizaţiile neguvernamentale care se ocupa de drepturile muncitorilor se distinge O.R.C.A. -Organizaţia pentru muncitorii emigranţi clandestini (contact doar prin telefon, e-mail sau solicitând un rendez-vous). Adresa O.R.C.A. - 164 rue Gaucheret, 1030 Bruxelles; Tel. 02 274 14 31, Fax 02 274 14 48; Email: ; www.orcasite.be

Birouri de asistenţa juridica - Pentru un prim aviz juridic şi eventual un avocat pro deo (= avocat gratis), puteţi gasi biroul cel mai apropiat sunând la: Tel: 02/2275470 (neerlandeza); ; www.advocaat.be; sau la Tel: 02/6482098 (franceza); , www.avocat.be.

 

A munci ca şi "au pair"

Mai multe informaţii gasiţi pe pagina web de la Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Munca -www.anofm.ro. "Au pair" este tânarul primit temporar într-o familie belgiana, unde primeşte cazare şi masa, în schimbul efectuarii unor mici sarcini curente şi de ordin familial, în vederea perfecţionarii cunoştintelor sale lingvistice şi a îmbogaţirii culturii generale printr-o mai buna cunoaştere a ţarii, participând la viaţa familiei gazda.

Condiţiile pentru a fi tânar au pair:

1. vârsta minima de 18 ani şi sa nu fi atins 26 de ani la data acordarii autorizaţiei de ocupare a unui loc de munca sau a permisului de munca;

2. Sa-şi ia angajamentul de a nu ocupa în Belgia nici un loc de munca pe durata plasamentului au pair;

3. Sa deţina un titlu care îi da acces, în România, la învaţamântul superior sau sa dovedeasca faptul ca a studiat cel puţin pâna la vârsta de 17 ani;

4. cunoştinţe de baza a limbii uzuale din familia gazda sau sa-şi ia angajametul de a urma un curs intensiv de limba imediat dupa sosirea în Belgia;

5. Sa urmeze pe durata plasamentului au pair cursuri într-o instituţie recunoscuta, autorizata sau subvenţionata de una din Comunitaţi sau cursuri stabilite de Ministrul regional care are locurile de munca în atribuţiile sale, cu predarea limbii sau limbilor Regiunii; va furniza trimestrial o atestare de prezenţa efectiva la cursuri;

6. Sa nu fi beneficiat deja de un permis de munca în Belgia, indiferent de titlul acesteia (excepţie -permisul de munca pentru au pair).

La rândul sau, şi familia gazda trebuie sa îndeplineasca anumite condiţii:

1. Sa existe cel puţin un copil care nu a atins vârsta de 13 ani la începutul perioadei de şedere a tânarului au pair;

2. Sa deţina un certificat de buna conduita şi moravuri pentru toţi membrii familiei, majori la începutul perioadei de şedere a tânarului au pair;

3. Sa depuna lunar tânarului au pair, prin virament bancar, o suma fixa de cel puţin 450 Eur, cu titlul de bani de buzunar, indiferent de eventualele perioade de inactivitate;

4. Sa încheie în favoarea tânarului, o asigurare complementara de riscuri pentru cheltuieli medicale, farmaceutice şi de spitalizare în caz de accident sau de boala;

5. Sa-i puna la dispoziţie o camera individuala şi sa-i asigure liberul acces la locuinţa;

6. Sa îi acorde cel puţin o zi întreaga de odihna pe saptamâna;

7. Sa se angajeze sa încheie o asigurare pentru eventuala repatriere anticipata a tînarului au pair din motive de boala sau de accident.

8. Sa fie de acord sa autorizeze accesul în locuinţa al funcţionarilor însarcinaţi cu supravegherea.

Participarea tînarului au pair la sarcinile curente şi de ordin familial, incluzând supravegherea copiilor, nu poate depaşi 4 ore pe zi şi 20 de ore pe saptamâna; ea nu poate constitui scopul principal al şederii. Acordarea autorizaţiei de ocupare a unui loc de munca şi a permisului de munca este subordonata urmatoarelor condiţii:

1. Respectarea condiţiiilor privind calitatea de au pair;

2. Familia gazda sa nu aiba autorizaţie de ocupare a unui loc de munca, referitoare la un alt tânar au pair;

3. Durata de validitate a autorizaţiei de ocupare a unui loc de munca şi a permisului de munca referitoare la tânarul au pair nu poate depaşi un an;

4. Autorizaţia şi permisul de munca nu pot fi reînnoite decât o singura data şi în masura în care plasamentul nu depaşeşte o durata totala de un an;

5. O schimbare a familiei gazda nu este posibila decât o singura data şi în masura în care durata totala a plasamentului tânarului au pair nu depaşeşte un an, iar celelalte condiţii de acordare a autorizaţiei şi a permisului de munca sunt îndeplinite.

 

 

Pentru probleme cu salariul este bine sa va adresaţi imediat Inspecţiei sociale a muncii, fara a fi nevoie de un avocat - pentru a şti unde trebuie sa depuneţi plângerea, consultaţi www.meta.fgov.be.

Şi sindicatul este puternic şi va poate reprezenta în toate conflictele de munca la Tribunalul de munca, cu condiţia bineînţeles sa fiţi membri. Pentru lovire -vatamari corporale va adresaţi poliţiei. Litigiile între angajat şi angajator sunt de competenţa sindicatului, însa numai daca totul ramâne la studiul de discuţiii contradictorii şi nu se ajunge la fapte reprobabile. Daca nu se poate comunica în mod normal cu angajatorul, nu ramâne decât sa recurgeţi la o plângere la poliţia (locala) din localitatea de domiciliu.
IMPORTANT! Extraordinar pentru românii aflaţi în cautarea unui job este faptul ca exista Interim ADMB care se ocupa în mod special şi de angajarea românilor. Pentru cei cu acte, dar şi pentru cei fara acte: daca gasiţi o meserie pe masura dvs., daca vorbiţi suficient o limba de uz internaţional, daca aveţi experienţa, acest interim va ajuta sa obţineţi permisul de munca B şi permisul de şedere în Belgia. Pentru Anvers -sunaţi la telefon 03 204 10 50, iar pentru Gent, la numarul 09 242 83 56 (în limba româna).
Uniunea antreprenorilor flamanzi UNIZO a lansat un program de acţiuni menit sa produca angajarea a peste 10.000 de persoane, în întreprinderile mici şi mijlocii. Posturile vacante sunt în meseriile mai puţin calificate, iar sectoarele vizate sunt cele din construcţii, transporturi şi horeca (restauraţie) pentru regiunile din Alost-Audenarde, Hasselt, Courtrai-Roulers, Louvain, Tongres şi Vilvorde. Mai multe informaţii la: www.unizo.be. Ca jobseeker, puteţi apela la: NGO-uri (varianta belgiana a ONG-ului românesc); interimuri; portalul youth; variantele de Maison d`Emploi existente; instituţiile sociale (Actiris -fostul Orbem, Vdab sau Forem) sau accesând un sistem win-win de network (antreprize şi companii ce îşi deruleaza activitatea pricipala conform cerinţelor dvs.).

 

Statutul de angajat

Exista doua tipuri de contracte: unul în care este stipulat salariul brut pe ora şi unul referitor la salariul brut lunar; este vorba despre contract pentru "muncitor" şi cel pentru "funcţionar". Iata şi câteva diferenţe:

Muncitori: Salariu pe ora, 2 plaţi pe luna (avans şi lichidare); Concediu medical: 2 saptamâni platite de catre patron, apoi de catre mutualitate; Perioada de proba: de la 7 la 14 zile; Concediu de odihna: nu se primeşte salariu în timpul concediului, se primesc bani de concediu (extra); Perioada de preaviz este mai scurta; Drept la prima de final de an şi alte bonusuri.

Funcţionari - Salariu pe luna, o plata; Concediu medical: 4 saptamâni platite de catre patron, apoi de catre mutualitate; Perioada de proba: 1-6 luni; Concediu de odihna: se primeşte salariu în timpul concediului, plus bani de concediu; Drept la prima de final de an şi bonusuri

Daca sunteţi înscrişi la Actiris, Forem ori VDAB aveţi dreptul de a urma cursuri de formare profesionala -www.bruxellesformation.be. Formarea profesionala care adauga un stagiu în întreprindere este benefica pentru cei care nu au lucrat niciodata în Belgia. În majoritatea cazurilor se cere un nivel de franceza bun şi cunoştinţe de neerlandeza. Tot prin intermediul Bruxelles Formation aveţi acces la cursuri de franceza, engleza, neerlandeza; unele sunt gratuite, iar pentru altele va trebui sa platiţi o taxa redusa la jumatate. Un alt mod de a cauta de lucru este prin intermediul Interim-urilor, soluţie pe cât de apreciata de unii, pe atât de dezaprobata de alţii, deoarece nu obţin nici

o slujba buna pe termen lung. Un sfat bun este plasarea CV-lui pe www.monster.be şi pe www.stepstone.be, o data cu crearea unui Job Agent, astfel încât ofertele de job se primesc direct pe adresa personala de email. Siteuri utile: www.hobsons.be; www.leforem.be; www.references.be; www.sendingmycv.com; www.jobscareer.be; www.vacature.com; www.randstad.com; www.firstjobchallenge.com; www.eurodesk.org; www.ec.europa.eu/eures; www.bgda.be. Pentru anunţuri de la agenţii importante de recrutare, interimuri, unele clasificate chiar pe domenii: ww.aidemploi.com; www.eurograduate.com; www.eastchance.com; www.interjobs.ro/belgia.htm; www.theitjobboard.be (pentru IT); www.xpats.com; www.vivastreet.be; www.jobs-brussels.com; www.rainbowcareers.be; www.eurobrussels.com; www.euractiv.com.

Ce trebuie sa faca angajatul? Rezidenţii români ce doresc sa ramâna mai mult de 3 luni în Belgia au nevoie de viza (autorizaţie de sejur provizoriu – viza Schengen tip D). Solicitantul vizei trebuie sa dispuna de: paşaport valabil cel puţin înca un an, certificat de bune moravuri ce acopera ultimii 5 ani, certificat medical obţinut de la un medic agreat de ambasada Belgiei la Bucureşti şi autorizaţia de ocupaţie. Dupa obţinerea vizei, lucratorul se poate deplasa în Belgia, unde trebuie sa se prezinte la administraţia comunala a locului de sejur, pentru a-şi regulariza sejurul în Belgia.

Unde ne putem interesa pentru autorizaţia de ocupaţie şi pentru permisele de tip A, B şi C
A M U N C I Î N B E L G I A w w w . r o m b e l . c o m
Ministère de la Région wallonne -Division de l'emploi et de la formation -Place de Wallonie 1, 5100 Namur; Tel: 081333111; www.emploi.wallonie.be
Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale -Direction de la Politique de l’Emploi et de l’Economie plurielle, Cellule Permis de travail Rue du Progrès, 80, 1035 Bruxelles, Gare du Nord, CCN 15; www.brussel.irisnet.be
Ministerie van Vlaamse Gemeenschap -Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden Markiesstraat, 1, 1000 Brussel; Tel: 02/553.46.92; www.vlaanderen.be/werk
Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft -Abteilung Ausbildung,
ische Programe ﻥ ftigung und Europ ﻥ Besch
Hostert 15, 4700 Eupen; Tel.: 087 59 64 86, fax: 087 56 95 60; www.dglive.be.

Drept de munca pentru partenerul unui independent

Soţia/soţul unui independent care are drept de şedere, se poate angaja cu permis de munca B în orice meserie, nu numai în meseriile critice. Angajatorul va depune o cerere pentru obţinerea unui permis de munca B, care de fapt este o formalitate şi dureaza doar câteva zile, pentru ca nu se va mai cerceta daca acel angajator a încercat sa-şi gasesca întâi angajaţi pe piaţa de munca belgiana. Angajatorul depune dosarul la cel mai apropiat VDAB, ACTIRIS sau FOREM, care dupa verificare îl trimite la Serviciul de emigrari de la Ministerul Muncii. Pentru au-pair, stagiari şi tehnicieni specializaţi se trimite dosarul direct la Ministerul Muncii. Mai multe informaţii: www.vmc.be.

Cunoaşteţi o meserie dar nu aveţi diploma?

O modalitate de a avea acces la un job este prin intermediul TITLULUI DE COMPETENŢA (fr: "Titre de compétence"); în cazul în care cunoaşteţi o meserie dar nu aveţi diplome sau certificate care va atesta calificarea, puteţi cere recunoaşterea competenţei profesionale (daca sunt mai multe meserii, validarea se face pentru fiecare în parte). Procedura de recunoaştere este gratuita şi are loc într-unul din centrele de validare agreate de pe teritoriul Regiunii Wallone sau din Bruxelles, fiind urmata de susţinerea unei probe practice. În majoritatea cazurilor se cere un nivel bun de cunoaştere a limbii franceze, dar candidatul poate fi însoţit de un interpret daca el considera ca nu se descurca singur. Titlul de Competenţa este un document oficial care atesta cunoaşterea unei meserii. Validarea este necesara pentru a intra pe piaţa forţei de munca. Titlul este recunoscut de FOREM, ACTIRIS, dar va poate ajuta şi atunci când cautaţi un loc de munca direct sau prin interim. Informaţii suplimentare, inclusiv lista cu toate meseriile pentru care se poate obţine validarea se gasesc la adresa: www.cvdc.be, precum şi pe siteul: www.centresdecompetence.be.