Expat -statutul fiscal al cadrelor straine

Regimul special de impozitare al cadrelor straine se aplica, în anumite condiţii, strainilor detaşaţi în Belgia în interes de serviciu sau angajaţi direct. Pentru a accede la acest regim special de expat, persoana interesata trebuie sa îndeplineasca o serie de condiţii:

- sa aiba naţionalitate straina (regimul nu se aplica persoanelor cu naţionalitate belgiana, chiar daca acestea au avut dubla naţionalitate)

- sa fie încadrat, ceea ce înseamna ca funcţia necesita cunoştinţe şi responsabilitaţi particulare; dar şi personalul specializat într-un anumit domeniu poate beneficia de regim special- este vorba în mod deosebit de acele persoane care au o specializare pentru care este dificil, sau chiar imposibil, de a se recruta din Belgia. Avantajaţi - cercetatorii care lucreaza în laboratoare sau centre de cercetare ştiinţifica belgiene sau straine

-exercitarea profesiei în Belgia trebuie sa fie de natura temporara

Unele indemnizaţii platite de catre angajator nu constituie remuneraţie impozabila pentru angajat, fiind considerate ca taxe pentru angajator. Angajatul strain îşi pastreaza calitatea de non-rezident, ceea ce înseamna ca nu este supus impozitului decât exclusiv pentru veniturile realizate în Belgia; remuneraţia aferenta activitaţii profesionale efectuate în strainatate nu este impozabila în Belgia. Dobândirea statutului de expat este supusa unei cereri unice introdusa de catre angajator, în maximum 6 luni de la prima zi a lunii urmatoare începerii activitaţii sau detaşarii în Belgia. Informaţii suplimentare se gasesc la adresele: www.mineco.fgov.be/enterprises şi www.expatica.com -Expatica: Europe’s leading lifestyle portal for internationals living abroad. Cererile trebuiesc depuse la: AFER -Bureau Central de Taxation Etranger; Boulevard Roi Albert II, 33 (North Galaxy Tour B7), 1000 Bruxelles; tel.02/5769002; fax 02/57617 78; e-mail: .

Pe scurt, avantajele statutului de expat sunt: chiria (fara a socoti şi cheltuielile de întreţinere) este deductibila din salariul impozabil, iar în cazul în care deveniţi chiar dvs. proprietarul locuinţei se poate deduce echivalentul unui procent din valoarea cadastrala; toate zilele lucrate în afara Belgiei (numarate printr-un mecanism special) nu se taxeaza (deci câştigul este brut "în mâna", pentru acele zile). Exista însa criterii foarte stricte pentru a obţine statutul de expat:

-angajatorul trebuie sa îndeplineasca anumite condiţii pentru a putea cere acest tratament fiscal şi tot el este singurul care are drept de a face cererea

-pentru se califica la statutul de expat, cel în cauza trebuie sa dovedeasca:

-1. la momentul primului contact cu angajatorul (interviul, de exemplu), era rezident în alta ţara decât Belgia

-2. are în continuare legaturi cu ţara în care a fost anterior rezident (de exemplu proprietate imobiliara, conturi, asigurari de viaţa sau de pensii private etc.) şi evident aceasta ţara nu trebuie neaparat sa fie ţara de cetaţenie.

În fapt, statutul de expat îmbina avantajele şi obligaţiile standard din sistemul belgian cu anumite avantaje fiscale suplimentare specifice statutului de non-resident fiscal. Un criteriu important este ca soţul/soţia sa nu aiba venituri în Belgia. Pe acest site veţi gasi o broşura care explica foarte bine statutul de expat: www.hrservices.be/ias/docs.

 

Declaraţia Limosa

Declaraţia obligatorie Limosa - înainte de a întreprinde parţial sau în întregime activitaţi în Belgia, ca angajat sau independent non belgian, trebuie sa declaraţi aceste activitaţi. Stagiarii care efectueaza parţial sau integral stagiul în Belgia trebuie de asemenea sa se declare. De la data de 1 aprilie 2007 a devenit obligatorie menţionarea activitaţii în LIMOSA, pentru toţi subantreprenorii straini care lucreaza temporar în Belgia (prin site-ul www.limosa.be, prin fax sau scrisoare). Cei ce se înscriu pot fi muncitori detaşaţi, stagiari sau întreprinzatori particulari independenţi. Şeful şi clientul (cel care da comanda) trebuie sa prezinte un L1 (= dovada de declaraţie) pentru fiecare strain detaşat care lucreaza în Belgia.

Urmatoarele documente sunt necesare:

1. L1, dovada declaraţiei date în Limosa pentru fiecare întreprinzator particular independent, angajat şi stagiar care lucreaza temporar în Belgia

2. Documentele de şedere valabile ale întreprinzatorilor particulari independenţi, angajaţii şi stagiarii care lucreaza temporar; este vorba despre anexa 3, anexa 22 sau un atestat de înmatriculare B sau un permis de şedere pentru rezidenţii Uniunii Europene.

3. Document valabil de detaşare E101 sau E102.

4. Autorizaţia de a munci într-un alt stat membru al UE.

5. Dovada de înscriere a întreprinderii din strainatate în PDOK (= sistemul de timbre în construcţii). PDOK este oficiul patronal de organizare şi de control al sistemului de asigurare a existenţei.

6. Certificat de aptitudini ca întreprinzator (cunoaşterea profesiunii şi gestiunea întreprinderii), trebuie sa corespunda reglementarilor privind stabilirea în Belgia.

7. Dovada de înregistrare ca antreprenor pentru lucrari în construcţii în Belgia.

8. Dovada de afiliere la un birou social. De preferinţa unul belgian.

Pe facturi trebuie sa fie menţionate urmatoarele: numarul de întreprindere, numarul dvs. din registrul de persoane fizice pentru o societate, numarul de înregistrare ca antreprenor, cel puţin un numar de cont bancar, data facturii, numarul de ordine, numele şi adresa dvs., forma juridica, numarul dvs. de TVA, numele, adresa şi numarul de TVA al clientului, data încheierii lucrarilor, descrierea lucrarilor executate, suma exclusiv TVA, norme TVA şi suma TVA, eventual şi motivul normei de TVA.

 

Permise de munca în 5 zile. Meseriile "critice”

Foarte multa vreme Belgia nu a fost considerata o destinaţie de top pentru românii aflaţi în cautarea unui loc de munca mai bine platit decât în propria ţara, dar lucrurile s-au schimbat, cei mai "favorizaţi" fiind românii cu înalta calificare. O astfel de categorie profesionala care patrunde mai uşor pe piaţa belgiana a muncii este personalul medical. Spitalele traverseaza o criza de angajaţi fara precedent, urmarea fiind importul de forţa de munca. Reprezentanţii firmelor de recrutare afirma ca cele mai multe sunt cererile de asistente medicale.

În cazul în care doresc sa ocupe un loc de munca într-una din meseriile critice -meserii pentru care piaţa belgiana a muncii este în imposibilitatea de a satisface oferta de locuri de munca -pentru obţinerea permisului de munca românii vor beneficia de o procedura accelerata şi simplificata de doar 5 zile, masura introdusa în 2006. Atenţie! Acest lucru este de multe ori pur teoretic, procedura fiind diferita în cele 3 regiuni: valona, flamanda şi regiunea Bruxelles. Practica ne arata ca aceste demersuri sunt aproape imposibil de realizat în 5 zile, datorita procedurilor birocratice. Procedura este urmatoarea: angajatorul belgian introduce la Administraţia regionala competenta, cererea de autorizare de ocupare, formular tip, la care anexeaza urmatoarele documente:

- copie a contractului de munca semnat de catre angajator, în cazul în care legea solicita un contract scris;

- copie a paşaportului lucratorului, daca acesta nu este în Belgia, sau o copie a documentului eliberat de primaria de resort care atesta situaţia legala de sejur a lucratorului, daca acesta este deja prezent în Belgia.

În principiu, autorizaţia de ocupare va fi eliberata în urmatoarele 5 zile lucratoare. Angajatorul trebuie sa înmâneze angajatului o copie a autorizaţiei, în aşteptarea eliberarii permisului de munca de tip B. Copia ţine loc de permis de munca provizoriu. Administraţia regionala va transmite permisul de munca, pentru a fi înmânat lucratorului, fie la administraţia comunala aferenta locului de rezidenţa în Belgia, fie la Administraţia comunala aferenta locului în care este stabilita întreprinderea, daca angajatul nu este înca rezident în Belgia.

Condiţiile au fost reglementate prin Decretul regal din 19 decembrie 2006. Informaţii suplimentare privind acordarea permiselor de munca pot fi obţinute de la: Ministerul Comunitaţii flamande -Administraţia locului de munca, Ministerul Regiunii Bruxelles - Administraţia Economiei şi Locului de Munca şi Ministerul Regiunii Valone -Direcţia Generala a Economiei şi a Locului de Munca.

În momentul actual, aceasta ar fi "harta" profesiilor care înregistreaza deficit de personal:

I. În Valonia: ingineri, învaţatori, asistenţi medicali, chimişti, farmacişti, biologi, funcţionari în asigurari, responsabili în gestionarea curenta a întreprinderilor, contabili, responsabili în vânzari şi produse, informaticieni, desenatori, tehnicieni în diverse domenii (auto, telecomunicaţii, etc.), operatori maşini-unelte, instalatori, tinichigii, carosieri, ţevari, fochişti, sudori, cazangii fier, electricieni şi asimilaţi, electromecanici şi asimilaţi, muncitori în industria lemnului, dulgheri, pictori, tâmplari, zidari, faianţari, bucatari, gestionari restauratori, patiseri/brutari, macelari.

II. În comunitatea germanofona: diriginte şantier, şef şantier, muncitor în extracţia şi prelucrarea pietrei, zidar şi faianţar, zugrav specializat în plafoane şi stucatura, betonist, turnator sapa, sticlar, dulgher acoperişuri, carmangeriu, tranşator, inginer IT, informatician, hotelier specializat, bucatar, ajutor bucatar, chelner, ajutor infirmier, tehnician agronom, muncitor în agricultura şi gradinarit, ajutor în zootehnie, şofer camion, muncitor în turnatorie, topitor, frezor, strungar, mecanic, lacatuş, asamblor şi montator maşini, lacatuş de reparaţii, mecanic auto, mecanic camioane, sudor, desenator tehnic, desenator în construcţii, electrician, electromecanic, electronist, macaragiu, asistent medical specializat, asistent medical licenţiat, secretara de direcţiune, secretara/ajutor secretariat, personal economic, personal juridic, personal contabil, personal bancar, cercetator în economie, personal coordonator, coordonator vânzari, personal gimnastica medicala, ergoterapeut, ajutor farmacist, învaţator în ciclul secundar, colaborator în serviciul extern, casier, vânzator, responsabil stoc, asistent social, consilier pentru probleme de munca şi profesionale, administrator imobil, şofer autobuz, personal pentru calcat.

III. În Flandra: inginer, asistent farmacist, personal medical şi de îngrijire calificat, desenator, tehnician, contabil, informatician specializat, responsabil în vânzari şi marketing, management general, responsabil producţie, lucrator agricol şi horticol, pietrar, marinar (pe apele interioare), şofer, ţesator, fabricant de ţipare, strungar, montator, instalator instalaţii sanitare şi încalzire centrala, sudor, tâmplar, dulgher, zidar, faianţar, stucatorist, meşter sticlar, ţiglar-şindrilar, tipograf, brutar, macelar, operator producţie alimentara, macaragist, maşinist şantiere.

IV. În Regiunea Bruxelles: arhitect (construcţii civile), inginer (în lucrari publice şi private), asistent medical, profesor de engleza în învaţamântul secundar inferior, învaţator în învaţamântul primar şi preşcolar, desenator în construcţii mecanice şi desenator în arhitectura, asistent social neerlandofon, tehnician în transmişii de date şi comutatii mecanice, tehnician în electronica, tehnician în climatizare, tehnician cu diploma (în electromecanica/construcţii/electricitate/electronica), contabil, informatician (inginer de soft, inginer de sistem, help desk, creator de site web, administrator de site web, webmaster, analist programator, programator, tehnician de întreţinere, gestionar de reţea), consilier de direcţie (cadru/ director comercial/director personal/analist financiar/responsabil de proiect), secretar, traducator, funcţionar în serviciul juridic, administrator de case de comerţ, instalator sanitar, electrician, tehnician în electromecanica, mecanic auto (electromecanic) şi camionagiu (mecanic de vehicule cu motor), montator de schele, zidar şi faianţar.

Pentru traducatori exista un deficit pe segmentul olandeza -franceza, franceza -engleza şi a combinaţiilor rare, cum ar fi de exemplu: din franceza/olandeza spre rusa, chineza, japoneza ....

 

Racordarea la utilitaţi

Gaz şi electricitate; apa

Pentru Bruxelles exista o singura societate furnizoare: SIBELGA -ELECTRABEL, Chausèe d'Ixelles 133, 1050, Bruxelles, Tel: +32 2 549 41 00, www.electrabel.be. Puteţi alege modul de facturare: lunar, bilunar, trimestrial. Primele dvs. facturi sunt facute pe baza consumului locatarului precedent. La intrarea în locuinţa se face citirea contorului şi se noteaza în documentul numit "Starea la faţa locului". De asemenea, cereţi de la societatea furnizoare de gaz/electricitate, sa va trimita un formular de citire a indexului. Formularul, semnat în 3 exemplare de catre parţi -din care un exemplar va fi trimis la societatea furnizoare, va sta la baza facturilor care se vor stabili pe numele dvs.

Pentru apa, exista tot o singura companie pentru Bruxelles: Compagne Intercommunale Bruxelloise d'Eau -www.cibe.be. Facturarea se face anual, în funcţie de consum dar şi de numarul de persoane înregistrate la adresa. Se plateşte apa consumata dar şi apa uzata.

Teledistribuţie -TV -Internet -Telefonie fixa şi mobila

Exista diferiţi furnizori, dar piaţa în general nu este foarte competitiva. Exista companii care ofera şi pachete complete: telefon, internet, cablu TV. În privinţa internetului, exista doar doua firme care deţin monopolul, chiar daca între timp au mai aparut şi unii furnizori mai mici, care acţioneaza mai mult local. De consultat ofertele lor pe internet: www.e-levenabe; www.voo.be; www.scarlet.be; www.tele2.be; www.telenet.be; www.belgiantelecom.be. Accesul la internet se face fie de pe o linie de telefon clasica, fie de pe o linie ADSL sau înca, în unele zone, via cablul de la televiziune. În general, nu puteţi alege dvs. personal operatorul prin cablu tv, depinde de zona geografica unde staţi. La Bruxelles, Gent, Leuven şi Aalst exista posibilitatea Clearwire -Instant Internet, nu necesita o linie de telefon clasica. O alta posibilitate de Internet instant este data de firme ca Mobistar - mini modemuri uşor de purtat în buzunar, oriunde.

Pentru televiziune, o alta soluţie ar fi instalarea unei antene satelit (aici poate fi avuta în vedere posibilitatea de a recepţiona şi canalele româneşti de televiziune) dar acest lucru este condiţionat de posibilitatea fizica de plasare a antenei precum şi de acordul primariei dar şi al proprietarului/asociaţiei de proprietari (exista primarii care nu permit instalarea antenelor satelit). În ceea ce priveşte telefonia fixa, pentru racordarea la reţea exista o singura companie: BELGACOM www.belgacom.be; dupa instalarea liniei puteţi face apel la serviciile altor furnizori, la alegerea dvs.

Pentru telefonia mobila - exista pe piaţa în momentul de faţa 3 mari operatori: PROXIMUS - www.proximus.be (legat de Belgacom), MOBISTAR - www.mobistar.be şi BASE- www.base.be. Este posibil sa schimbaţi operatorul pastrând însa numarul de telefon. Pentru convorbiri în România puteţi folosi www.ortelmobiel.be care are tarife foarte mici sau cabinele telefonice de la Internet-Cafe unde preţul este între 11-20 cenţi/minut. Alte posibilitaţi: prin apelarea unui numar al unei societaţi de telefonie www.belkraker.be sau www.directbellen.be - preţurile pentru România sunt de la 2 cenţi /minut, însa atenţie se pot schimba lunar. EuroVoice ofera servicii de telefonie VoIP la tarife reduse cu Roamnia si alte tari, permitand portabilitatea numarului si mobilitate. Pentru detalii accesati adresa web: www.eurovoice.ro sau tel: 0484 63 90 92 (in BE) sau 0317 10 00 71 (in RO)De asemenea, puteţi instala pe calculator programe care va ajuta sa sunaţi ieftin nu doar în România, ci şi spre multe alte destinaţii din Europa, de multe ori apelurile pe fix fiind gratuite: www.internetcalls.com; www.12voip.com; www.justvoip.com ; www.skype.com.

 

Cursuri de integrare sociala

Este necesar şi firesc totodata sa urmaţi un curs de integrare sociala (care nu este obligatoriu) daca doriţi sa va adaptaţi mai uşor noii societaţi, sa cunoaşteţi care va sunt îndatoririle dar şi drepturile. Cursul va aduce în discuţie toate aspectele vieţii în Belgia, aplicate în viaţa de zi cu zi şi va ofera raspunsuri concrete la toate întrebarile pe care le aveţi! Cursul de orientare sociala este gratuit şi este organizat de catre Guvernul flamand pentru persoanele care se afla în Belgia de mai puţin de un an. În fiecare oraş mare exista un centru pentru integrare, este bine sa luaţi contact direct cu biroul din zona unde locuiţi. Pentru a accesa lista cu centrele de integrare: www.vmc.be. Cursul de integrare cuprinde trei module: orientare sociala, reorientare profesionala/ echivalarea studiilor, curs de limba neerlandeza; se obţine la final un certificat de "absolvire", numit "Dovada de integrare".

Cursul de orientare sociala se preda în mai multe limbi - de obicei în limba materna, printre care şi limba româna (Anvers şi Gent). Cursul de limba neerlandeza se organizeza în funcţie de nivelul studiilor fiecarui cursant. "Casa Limbii Neerlandeze" sau "Huis van het Nederlands" din cadrul cladirii Atlas din Anvers, va ajuta sa gasiţi scoala potrivita pentru dvs. Universitatea din Anvers organizeaza, în colaborare cu Serviciul de Integrare Atlas, cursuri intensive de limba neerlandeza. Iata câteva subiecte din structura cursului de orientare sociala susţinut la Anvers în limba româna: Istoria Belgiei pe scurt; Viaţa în Belgia -legile, valorile, sarbatorile legale; Transportul -pe jos, cu bicicleta, autobuzul, tramvaiul sau metroul, biletul de calatorie, abonamentul, reduceri; Dreptul de şedere -migraţia în Belgia, şederea pe termen scurt sau lung, casatoria, obţinerea permisului de munca B, reîntregirea familiei; Sanatatea -Casa de ajutor de sanatate = Mutualitatea, rambursare, preţul la doctor, la medicamente, accidentul de munca, sarcina; Banii -cum se deschide un cont bancar, efectuarea plaţilor, Proton -pentru plaţile cu marunţiş, plata prin "self banking", plata prin domiciliaţie, carţile de credit, impozitele; Locuinţa -chiriaşul şi proprietarul, locuinţele sociale, prime şi subvenţii acordate de catre stat, instalaţii de utilitate publica, gunoiul menajer; Învaţamântul - centrele de instruire ale adulţilor, învaţamântul pentru promovare sociala; Piaţa muncii - cine (nu) are drept de munca în Belgia, cine va poate ajuta sa cautaţi de lucru, a munci ca angajat, salariul, sindicatul, posibilitaţi de întrerupere a muncii fara rezilierea contractului, concediu educativ platit, pensia, concedierea/demisia, a munci ca independent, şomajul, slujbele pentru absolvenţi.

Din aprilie 2008 s-a creat un Serviciu de permanenţa în limba româna în cadrul Serviciului de integrare ATLAS, Carnotstraat 110, B-2060 Anvers. Numere de telefon utile:03 227 70 49 sau 03 227 70 50. Pentru toate cursurile de integrare sociala în limba româna şi pentru serviciul oraşenesc de traduceri de la Anvers, persoana de contact este Cornelia Van Bouwel -Email: .

Adrese utile în marile oraşe:

*Onthaalbureau Inburgering stad Antwerpen (PINA)

Adresa:Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen Tel:032277000; Fax: 032277171; E-mail: ; www.antwerpen.be. *Onthaalbureau Inburgering Brussel -(Bon vzw Brussels onthaalbureau inburgering Nieuwkomers) Adresa: Phillipe de Champagnestraat 23, 1000 Brussel Tel: 02/501.66.80; Fax: 02/501.66.96; email: ; web:www.bonvzw.be/ *Onthaalbureau Inburgering Gent (Kom-Pas Gent) Adresa: Kongostraat 42, 9000 Gent Tel: 09/265.78.40; Fax: 09/265.78.49; email: ; www.gent.inburgering.be *Onthaalbureau Inburgering Limburg -Hoofdvestiging: PRIC LIMBURG Adresa: H. van Veldekesingel 150/35, 3500 Hasselt Tel:011247800; Fax: 011247815; e-mail:; www.limburg.inburgering.be

*Hoofdvestiging : ONOV coördinatie en administratie

Adresa: Voldersstraat 1, 9000 Gent Tel:09/267.79.20; Fax: 09/267.79.28; email:; www.oostvlaanderen.inburgering.be

*Vestiging Leuven

Adresa: Diestsesteenweg 57, 3010 Kessel-Lo Tel: 016/47.43.11; Fax: 016/47 42 11; E-mail:

*Vestiging Kom-pas -regio Kortrijk

Adresa: Pieter de Conincklaan 4, 8500 Kortrijk Tel:056/32.44.86; Fax: 056/32.44.87; E-mail:

*Vestiging Yambo -regio Brugge

Adresa: Vlamingstraat 41, 8000 Brugge Tel: 050/34.88.08; Fax: 050/34.88.07; E-mail:

 

Cum devenim proprietarii unei locuinţe în Belgia

Cu toţii ne dorim o casa. Fie ca este vorba despre un apartament sau o casa, depinde de preferinţe, de puterile fiecaruia şi, nu în ultimul rând, de generozitatea bancii. O data lamurita problema creditului şi gasita casa mult dorita, spunem "DA" şi ne aşteptam la « sperietoarea » întabularii. Surprinzator însa, pentru a deveni proprietar în Belgia, procesul este foarte clar şi simplu.

1. Cum începem

În mare, o data gasita locuinţa dorita, veţi semna imediat un acord/ precontract ( compromis de vente/verkoopcompromis ) cu proprietarul ( nu e nevoie de notar, dar este recomandat sa fie semnat la notar ), în care va angajaţi sa cumparaţi daca proprietarul este de buna credinţa şi locuinţa este fara "probleme". În Belgia, semnat înseamna ca şi cumparat. Deci din momentul în care s-a semnat acordul de vânzare sunteţi obligat sa va prezentaţi la notar cel mai târziu în termen de 4 luni, pentru a semna actul actul final (acte authentique/authentieke), dupa ce toate documentele legale şi ipoteca au fost puse la punct. Cele 4 luni şi contractul final se desfaşoara sub patronatul notarului ( notaire/notaris ). În Belgia exista un notar pentru cumparator şi unul pentru vânzator, preţul -onorariul ramânând acelaşi. Înainte de a semna precontractul trebuie sa fiţi siguri ca dispuneţi de toate fondurile necesare tranzacţiei sau sa aveţi acordul scris al unei banci. Daca fondurile nu sunt suficiente şi banca nu a dat înca acordul, va trebui sa inseraţi în precontract/compromis "clauza de împrumut ipotecar". Aceasta clauza va scoate din încurcatura în momentul în care nu s-au putut strânge banii necesari deoarece banca nu a acordat împrumutul: numai cu acest motiv se poate anula precontractul şi se poate recupera avansul platit. Preţul proprietaţii stabilit cu vânzatorul şi suma finala pe care trebuie sa o platiţi sunt alarmant de diferite! Explicaţia: taxele pe tranzacţii imobiliare în Belgia sunt printre cele mai mari din lume. În regiunile Bruxelles şi Walonia, taxa de înregistrare platita statului este de 12,5% din valoarea de vânzare. Pentru Bruxelles, în anumite cartiere, daca este prima locuinţa pe care o achiziţionaţi, sunteţi scutiţi de taxa pentru primii 45.000 Euro. În regiunea flamanda, taxa a fost redusa la 10%, cu o deducere de 1.250 Euro daca este prima locuinţa. În anul 2009 se ofera din partea Guvernului flamand o scutire de 7.500 de euro din TVA pentru locuinţele nou construite. Un alt lucru de luat în seama este impozitul cadastral (revenu cadastral/ R.C.sau kadastral inkomen K.I.). E o noţiune mai abstracta, funcţie de valoarea locativa a imobilului şi este stabilit de cei de la cadastru. Se calculeaza în funcţie de suprafaţa şi valoarea locuinţei, de numarul de locatari sub acelaşi acoperis (membri ai familiei, numarul de copii) şi de veniturile locatarilor. Pe lânga taxa de înregistrare mai este taxa de notar stabilita de catre stat, deci nu are rost sa încercaţi sa ‘negociaţi’ preţul cu notarii. Taxa difera în funcţie de valoarea proprietaţii, dar în mare se afla undeva la 1,6% din valoarea ei. Şi nu aţi terminat! Daca luaţi un împrumut din banca, mai aveţi 3 taxe: taxa de înregistrare a ipotecii catre stat, taxa notariala fixa de înregistrare a ipotecii şi o taxa de credit catre banca. Acestea sunt sub 2%. În total, puteţi considera undeva la 16- 17% în Walonia şi Bruxelles şi 14-15% în Flandra taxele pentru « a deveni proprietar ». Regula pricipala este ca agenţiile imobiliare percep comision numai de la persoana care le-a încredinţat misiunea. În general, agenţiile, NU percep comision de la cumparator, deoarece au semnat deja cu proprietarul o misiune de vânzare care le garanteaza comisionul. În acest caz, vânzatorul plateşte un comision de circa 3 % + TVA. Exista cazuri în care agenţia lucreaza numai la cererea cumparatorului (misiune de cautare, în care se specifica valoarea comisionului şi faptul ca acesta se va plati la notariat).

Comisionul este negociabil dar nu mai mare de 3% şi este platit de catre cumparator în momentul semnarii actului la notariat. Aceasta practica nu mareşte preţul proprietaţii, deoarece în preţul final nu mai exista comisionul proprietarului catre agenţie.

2. Rolul notarului

Deoarece toţi notarii sunt obligaţi sa încaseze acelaşi comision, este bine sa va alegeţi unul recomandat sau unul apropiat ca locaţie şi care vorbeşte

o limba comuna cu dvs. Daca nu aveţi referinţe, puteţi apela la www.notaire.be. De obicei notarul vânzatorului trimite o schiţa a «contractului de vânzare-cumparare» catre cumparator, care este bine sa fie revizuita de notarul acestuia pentru a evita eventuale clauze nefavorabile. O data textul agreat, actul este semnat de ambele parţi şi un avans de 10% este varsat de cumparator într-un depozit, controlat de notar. Acum veţi avea timpul necesar sa cautaţi o banca mai buna, sub rezerva sa includeţi în contract clauza de împrumut ipotecar. Daca nu aveţi aceasta clauza în contract şi nu gasiţi nici o banca ce poate sa va dea banii, atunci pierdeţi avansul platit deja. Este recomandat sa luaţi oferta de la o banca şi sa încercaţi sa ‘forţaţi’ pe ceilalţi sa va dea condiţii mai bune, apoi reveniţi la prima banca şi tot aşa pâna nu mai faceţi nici un progres. Notarul va face toate verificarile legate de proprietate, vânzator şi, daca toate merg bine, va veţi întâlni în 4 luni la sediul notarului dvs. pentru semnarea contracului final (actul autentic) şi înmânarea cecului cu diferenţa de 90% + taxele aferente menţionate mai sus, în schimbul cheilor locuinţei.

Daca doriţi un evaluator imobiliar şi banca va va solicita acest lucru pentru ipoteca - deoarece este o activitate independenta, este bine sa faceţi evaluarea înainte de semnarea «precontractului». O data semnat acel act e foarte greu sa mai reziliaţi contractul fara penalizari (doar în caz de clauze încalcate de catre vânzator) şi, destul de straniu, tot de atunci deveniţi eligibil pentru plata asigurarii locuinţei respective(!). Daca are loc un incendiu, chiar daca proprietarul locuieşte înca în casa, dvs. pierdeţi, deci faceţi asigurarea cât mai repede şi bine. Pentru asigurari bancile creditoare sunt prima opţiune, dar gasiţi şi alte banci/societaţi.

3. Creditul ipotecar

Sunt multe opţiuni de credit, variate de la o banca la alta. Creditele pot fi cu dobânda fixa sau variabila şi se fac pe maximum 30 de ani. Atenţie la taxe ascunse! un procent bun nu înseamna întotdeauna ca veţi plati puţin. Discutaţi cu fiecare banca şi cereţi cât mai multe informaţii inclusiv o simulare, consultanţa este gratis. Alegeţi ce va este mai convenabil, discutaţi cu persoane ce au trecut deja prin aceasta experienţa. Interesant este ca bancile pot împrumuta pâna la 120% din suma, deci se pot acoperi şi taxele. Uneori însa aceasta se rasfrânge asupra dobânzii, care creşte. Unele banci o sa încerce sa va ‘oblige’ sa luaţi asigurarea tot de la ei (casa şi asigurarea de viaţa). Comparaţi ofertele, caci poate o reducere de nerefuzat pe care v-o fac la dobânda, e "ascunsa" în spatele unor asigurari mult mai mari. Nu sunteţi obligaţi sa luaţi creditul şi asigurarile de la aceeaşi banca.

4. Renovaţi singur!

Daca doriţi sa renovaţi noua proprietate, faţa de TVA-ul normal de 21% din Belgia, pentru case mai vechi de 6 ani beneficiaţi de un TVA redus la 6% pentru manopera şi materiale de construcţie. Unele primarii ofera şi premii pentru activitaţi de renovare (izolaţii acoperiş, montare geamuri termopan, instalarea unei centrale în condensaţie), sume ce se pot ridica la câteva mii de euro, deloc de neglijat. Aceste prime sunt oferite numai în cazul în care renovarea se face prin entreprenor înregistrat. Trebuie însa sa fiţi atenţi: o data cu renovarea, valoarea R.C (revenu cadastral/ kdastral inkomen) creşte şi este baza de calcul pentru impozitul anual. E posibil sa platiţi înapoi, rând pe rând, toţi banii primiţi drept ‘prima de renovare’. Pentru renovari puteţi apela la firme specializate (foarte scumpe ) sau va descurcaţi în regie proprie. Atenţie la taxe însa, lucrul cu "prieteni" este susceptibil de TVA în Belgia, doar rudele de gradul I va pot ajuta legal fara a plati taxe.

5. Deja vindeţi?

Procesul este invers decât cel menţionat mai sus. Daca vindeţi locuinţa personala în mai puţin de 2 ani, puteţi recupera circa 3/5 din taxele platite. La Bruxelles se poate recupera aproximativ 36 %. Daca vindeţi locuinţa personala în mai puţin de 5 ani, platiţi taxe pe profitul obţinut. Puteţi însa deduce din profit investiţiile ce au dus la majorarea preţului casei (renovari, extinderi, îmbunataţiri) – deci pastraţi toate facturile! Daca revindeţi un imobil care nu este locuinţa personala atunci se plateşte impozit pe profitul obţinut.

6. Agenţiile imobiliare

Agence immobiliers/ vastgoedmakelaar sunt implicate în vânzaricumparari, închirieri, gestiune imobiliara, consultanţa, evaluari. Pentru informaţii suplimentare despre tarife, servicii, imobile de vânzare, consultaţi www.immoweb.be sau site-urile agenţiilor: Century 21 - www.century21.be; Eurorent -www.eurorent.com; Eurohouse -www.eurohouse.be; Housing Service- www.housing-service.be; Immo2002-www.immo2002.be; Macnash Associates- www.macnash.com; Toby -www.bureau-toby.com; Trevi -tel: 02 343 2240, www.trevi.be. Siteuri generale cu anunţuri de închirieri/vânzari de locuinţe: www.immoweb.be şi www.vlanimmo.be.

 

Închirierea unei locuinţe

Mai multe informaţii despre drepturile şi obligaţiile dvs. în societatea belgiana se gasesc pe siteul www.droitbelge.be/droit_immobilier_bail.asp. În primul rând, pâna nu aveţi o locuinţa oficiala ( vizitata de poliţistul de cartier ), nu puteţi avea carte de identitate. În ceea ce priveşte contractele de închiriere, exista doua tipuri: contracte de scurta durata, de la 1 la 3 ani şi contractul de 9 ani. În general, pe lânga plata primei rate de chirie, se cere şi o garanţie de 2 luni ( banii sunt puşi într-un cont separat, pe numele chiriaşului şi al proprietarului, aşa încât niciunul nu poate scoate banii fara acordul celuilalt; în caz de degradare a locuinţei proprietarul îi poate folosi pentru reparaţii ). A gasi o locuinţa de închiriat nu este însa un lucru uşor, mai ales când proprietarii nu prea au încredere în strainii nou veniţi şi fara acte. Ei vor sa fie siguri ca sunteţi solvabili şi peste câteva luni, deci e posibil sa va ceara şi câteva fişe de salariu. Daca închiriaţi prin intermediul unei agenţii, comisionul este platit de catre proprietar. Însa, daca doriţi ca agenţia sa caute o locuinţa expres dupa dorinţa şi criteriile dvs, sa va apere interesele, atunci se lucreaza pe baza unei misiuni de cautare. În acest caz comisionul este platit de catre persoana care cauta locuinţa şi este negociabil.

ATENŢIE! Faceţi inventar nu numai la ceea ce se gaseşte în apartament, dar şi la starea tuturor bunurilor ex: robineţi ruginiţi sau care nu mai funcţioneaza, centrala de încalzire, faianţa, gresie, geamuri, etc. pentru ca altfel la plecare e posibil sa existe discuţii cu proprietarul şi, în caz ca acesta constata ca s-au produs daune, sa nu va mai restituie garanţia. Daca totul este în regula, în mod normal la expirarea contractului de închiriere vi se restituie garanţia plus dobânzile aferente. Ar fi de preferat sa faceţi poze când este de faţa şi proprietarul. De fapt, pentru a se evita neînţelegerile, noua legislaţie din domeniu impune în mod obligatoriu înainte de ocuparea locuinţei, stabilirea unui inventar amanunţit al starii lucrurilor. Actul se anexeaza la contractul de închiriere şi se înregistreaza. Constatul poate fi facut amiabil între locatar şi proprietar, cu menţionarea amanunţita a situaţiei, sau de catre un agent imobiliar agreat IPI sau un expert. Conform legii, atunci când se apeleaza la un agent sau expert aceasta se face în baza unei misiuni şi tariful este cunoscut de catre parţile implicate. Cheltuielile sunt partajate între locatar şi proprietar, daca se alege un expert unic, sau fiecare parte plateşte pentru misiunea agentului /expertului ales. Proprietarul este obligat sa predea apartamentul curat, legislaţia belgiana interzice închirierea locuinţelor insalubre.

Daca apelaţi la serviciile unei agenţii imobiliare, va recomandam sa nu platiţi nimic înainte de a semna contractul şi nici sa nu semnaţi un contract de exclusivitate cu o agenţie. Agenţia reprezinta interesele persoanei care plateşte comisionul şi, în rest, respecta legalitatea tranzacţiei. Dupa întocmire, contractul de închiriere trebuie înregistrat la serviciul de finanţe al localitaţii de domiciliu, înregistrarea fiind gratuita (va va ajuta şi la înscrierea la primarie): www.belgium.be/eportal. Huurdersbond sau sindicatul chiriaşilor www.huurdersbond.be va poate ajuta sa gasiţi raspunsul la nenumarate întrebari. Este foarte important daca nu doriţi prelungirea contractului de închiriere sa anunţaţi din timp: cu cel puţin 3 luni înainte şi prin scrisoare recomandata, altfel contractul se prelungeşte de la sine, în cel mai rau caz pâna la 9 ani...

Câteva drepturi şi obligaţii pe scurt:

CHIRIAŞ

1. Întreţinere şi curaţenie: locuinţa, podele, instalaţii sanitare; curaţarea coşului de fum; zugraveala interiorului şi întreţinerea acesteia; ţevile: desfundare, detartrare; înlocuirea parţilor deteriorate.

2. Înlocuirea şi reparaţia a tot ceea ce se strica: uşi, geamuri, chiuveta; cheile pierdute, yala forţata; înlocuirea becurilor, gaurile din perete, petele de pe tapet.

3. Supravegherea starii generale pe dinauntru şi pe dinafara locuinţei.

4. Sesizarea imediata a proprietarului în caz de defecte.

PROPRIETAR

1. Întreţinerea şi reparaţia în afara locuinţei: balcon, acoperiş, faţada; lucrarile mari: electricitatea, instalaţiile sanitare, ţevile de gaz; încalzirea centrala; faianţa/gresia.

2. Înlocuirea aparaturii defecte.

3. Reparaţia defectelor sesizate de catre chiriaş.

Exista doua modalitaţi de a închiria: imobile nemobilate (doar bucataria este utilata) şi cele mobilate; alegerea o faceţi în funcţie de propriile interese şi mai ales de perioada pe care va gândiţi sa o petreceţi în acel apartament. Daca va cumparaţi singuri mobila şi ulterior nu mai doriţi sa o mutaţi în alt imobil, o puteţi vinde la magazine din reţeaua Troc International (preiau şobila de acasa, o vând, contra unui comision, evident) şi astfel va recuperaţi o parte din bani.

SFÂRŞITUL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE -acest lucru se poate face fie:

La cererea chiriaşului -pentru un contract pe termen scurt: cu 3 luni înainte, anunţat în scris prin scrisoare recomandata ( în caz contrar, veţi pierde garanţia depusa ); soluţia: înţelegere de comun acord ( puteţi gasi un alt chiriaş care sa va preia contractul ). Pentru un contract pe termen lung: se reînnoieşte automat la fiecare 3 ani; cu 3 luni înainte prin scrisoare recomandata (daca întrerupeţi contractul în primii 3 ani trebuie sa platiţi o compensaţie )

La cererea proprietarului: - pentru un contract de 3 ani sau mai puţin: proprietarul nu poate stopa contractul! Pentru un contract de 9 ani: în orice moment daca el sau familia sa vin sa locuiasca acolo; dupa 3 sau 6 ani pentru renovare; dupa 3 sau 6 ani fara motiv (plateşte o compensaţie pentru chiriaş). În toate situaţiile e necesar însa un preaviz de 6 luni. Pentru cautarea unei locuinţe aveţi mai multe variante: începeţi cautarile înca din ţara, contactând agenţiile imobiliare prin email - o data ajunşi în Belgia aveţi deja câteva întâlniri prestabilite; în Belgia fiind, cautaţi o rezidenţa, unde se poate închiria pe termen scurt şi mediu fara garanţii bancare, iar între timp alegeţi ceea ce va place. O agenţie imobiliara aparţinând unor conaţionali români este www.bureau-immo.be.cx -doamna Nadia Codreanu, Gsm: 0473.66.26.49, Tel/ Fax: 02.346.19.00. Pe siteul www.ximmo.be exista o opţiune foarte practica: puteţi afla care sunt "împrejurimile" locuinţei -şcoli, centre culturale, comerciale, sportive, spitale, medici, farmacii, restaurante....